Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Oskarshamn 3 åter på nät - 1450 MW på väg tillbaka!

Publicerad
19 juni 2021

Under fredagen den 18 juni avslutade OKG den årliga revisionsavställningen i och med att Oskarshamn 3 (O3) kopplades in på kraftnätet. Inom kort levererar anläggningen åter fossilfri och trygg baskraft med full effekt.

Under fyra intensiva veckor har cirka 1900 underhållsåtgärder genomförts med hög effektivitet på O3. Förutom det sedvanliga bränslebytet, där cirka en femtedel av bränslet har bytts ut, har även nödvändiga underhållsarbeten och inspektioner utförts med gott resultat.

– Med säkerhet, kvalitét och effektivitet i fokus har vi nu tagit årets revisionsavställning i mål, säger Andreas Roos, produktionschef på O3. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare och entreprenörer som på något vis varit involverade i årets arbeten!

I syfte att skydda medarbetarnas hälsa har OKG genomfört regelbunden screening av samtlig personal under tiden för revisionsavställningen. Åtgärden har varit ett komplement till redan befintliga smittskyddsförebyggande åtgärder och omkring 7800 tester har genomförts med ett utfall över förväntan.

- Det har varit viktigt för oss att göra allt vi kan för att ingen ska behöva bli smittad på arbetet, menar Charlotte Andersson, chef för gemensam service. Screeningens utfall med endast två positiva asymtomatiska fall speglar dels en nedåtgående trend i samhället men visar också att våra medarbetare tar stort personligt ansvar och stannar hemma vid symtom.

Anläggningen kunde åter tas i drift under fredagen, omkring en vecka senare än ursprunglig tidplan med anledning av tillkommande åtgärder. Effektuppgång pågår och samhället kan räkna med O3s fulla effekt innan midsommar.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens
hemsida,
nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt, Presstjänst