OKG - Ett företag i E.ON koncernen

Produktionsinformation

Produktionsvisarna på vår startsida visar produktionen på våra tre reaktorer i realtid, det vill säga de uppdateras kontinuerligt varje minut dygnet runt. Eventuell ytterligare information om vår drift hittar du nedan, samt via den nordiska elbörsen www.nordpoolspot.com.

Oskarshamn 1

Effektdrift.

Oskarshamn 2

Beslut fattat om att inte återuppta driften. Läs mer i pressmeddelande.

Oskarshamn 3

Effektdrift. På grund av problem med en av huvudcirkulationspumparna kommer en lägre effekt nivå på cirka 1200 MW hållas till den årliga revisionen, som startar den 29 maj.

Sidan uppdaterad den 18 maj 2016