Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön och som har ett allmänintresse av att det kommer fram. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

En anmälan genom Visselblåsarkanalen kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar eller är, har varit eller kan komma att bli verksamma i OKG i arbetsrelaterade sammanhang. För att en anmälan ska få rapporteras via Visselblåsarkanalen krävs att anmälan avser en händelse inom ramen för OKG:s verksamhet, eller en konkret misstanke om att sådana händelser kan uppstå.

Ärenden som inte ska rapporteras genom Visselblåsarkanalen är säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen respektive teknisk information kopplad till nukleär verksamhet.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, Whistle B. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du kan även nå rapporteringskanalen från valfri PC, läsplatta och mobil.

Rapporteringskanal för anonym rapportering

Kanal för fortsatt dialog

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen. Inom 7 dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss genom att trycka på länken fortsatt dialog och ange ID och lösenord.

Här hittar du mer information: