Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Allmän information samt repetitionskrav

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk krävs följande utbildningar.

Forsmark, OKG och Ringhals har gemensamt tagit fram tillträdesutbildningar som är giltiga på samtliga anläggningar. Beroende på det arbete som ska utföras kan ytterligare kravutbildningar behövas.

Det är viktigt att du som ska arbeta på OKG har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja ert arbete i tid.

Utländsk personal

Vänligen observera att om du inte är svensk medborgare så måste ett unikt ID-nummer tilldelas dig (kan endast tilldelas under kontorstid måndag-fredag). Detta ID-nummer ska sedan användas i föranmälan, för registrering av genomförda utbildningar samt dosregistrering. E-posta följande till dosimetrin för att tilldelas ett ID-nummer.

  1. Namn

  2. Födelsedatum (år, månad, dag)

  3. Företag

  4. Nationalitet

Dosimetrin

Det unika ID-numret kommer du sedan att använda i samband med:

  • ansökan om inloggning till utbildningsportal

  • inloggning till utbildningsportal

  • anmälan till utbildning.

Repetition av utbildningarna

Repetition av kravutbildningarna ska genomföras vart tredje år. Repetition av Skydd och Säkerhet och Rent System, samt den interaktiva delen i Strålskydd i Praktiken Återträning genomförs via kärnkraftverkens utbildningsportal, de övriga bokas via OKG.

Bokning via e-post eller telefon 076-115 40 55 alternativt 076-115 43 71.

Utbildningsadministration

Kontakt

Tfn 076-115 40 55
Tfn 076-115 43 71

utbildning@okg.uniper.energy