Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Utbildningskrav

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk krävs ett antal utbildningar, bland annat grundläggande utbildningar inom Skydd & säkerhet, Strålskydd i praktiken och Rent system. Forsmark, OKG och Ringhals har gemensamt tagit fram tillträdesutbildningar som är giltiga på samtliga anläggningar. Beroende på det arbete som ska utföras kan ytterligare kravutbildningar behövas. Det är viktigt att du som ska arbeta på OKG har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja ert arbete i tid.