Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Strålskydd i praktiken

En obligatorisk utbildning för all personal med tillträde till kontrollerat område enligt SSM FS 2008:26 6§ . Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv.

Strålskydd i praktiken - grund

Genomförs på OKG, i utbildningshuset (UBH). Omfattar en heldag. Då antalet platser på utbildningen är begränsat till 10 deltagare/tillfälle måste du anmäla ditt deltagande i förväg.

Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

I de fall tolk krävs för att deltagare ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, ordnar du som leverantör med detta, och aviserar så vid bokningstillfället. Notera att utbildningen kommer att följa ordinarie körschema tidsmässigt, även vid närvaro av tolk.

Strålskydd i praktiken - återträning

Omfattar följande två delar

  1. Lärarledd workshop (praktik). Omfattar 2,5 timmar. Genomförs på OKG, utbildningshuset (UBH) nr 15 på kartan. Då antalet platser på den lärarledda utbildningen är begränsat till 12 deltagare/tillfälle måste du anmäla ditt deltagande i förväg.

     

  2. en webbaserad utbildning (teori). Genomförs i Kärnkraftverkens utbildningsportal. Detta ska göras innan det lärarledda utbildningstillfället.

Båda ovanstående två delar krävs för ett godkänt resultat.

Återträningen finns endast tillgänglig på svenska. Vid behov av återträning på engelska ska grundutbildning genomföras.

Under rådande pandemi kan förändringar kring återträning förekomma. Kontakta utbildningsadministrationen för mer information.