Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Strålsäkerhetspolicy

Strålsäkerheten vid våra kärntekniska anläggningar är en oumbärlig förutsättning för den långsiktiga driften av dessa, såväl som för allmänheten, vår personal och värdet på våra tillgångar. Följaktligen är strålsäkerhet en förutsättning för allmänhetens acceptans och lönsamhet, vilket i sin tur gynnar våra ägare och vårt anseende.

Varje medarbetare som arbetar inom kärnkraftsområdet, som är involverad i och som har påverkan på arbetet inom området, den kärntekniska verksamheten och som tar beslut med påverkan på strålsäkerhet är personligt ansvarig för att följa de regler som anges här.

Följande principer tillämpas på alla funktioner inom OKG/Uniper:

  • vi har en tydlig strålsäkerhetsstrategi – strålsäkerhet har högsta prioritet

  • vi bekräftar och uppmuntrar personligt ansvar för strålsäkerheten

  • vi utmanar status quo och driver ständiga förbättringar

  • våra chefer uppvisar ansvarstagande för strålsäkerheten i sina beslut och beteenden

  • vi är transparenta och ärliga gällande vår prestation. Vi hanterar öppet problem och lär av misstag och framgångar.