Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är ett begrepp som är svår att ge en klar och entydig definition av, men dess innebörd handlar om de grundläggande värderingar och beteenden som resulterar från ett gemensamt åtagande av både ledare och medarbetare att alltid låta säkerheten gå främst. På OKG har vi valt att arbeta med en enkel modell av säkerhetskultur som utgörs av tre delar: förståelse, riskstyrning och beteende i kombination med rekommendationer från WANO och IAEA.

Begreppet säkerhetskultur kan beskrivas som en form av risk- och säkerhetsmedvetenhet som finns med i det dagliga arbetet. Detta innebär att man i sitt arbete ska vara skärpt och tänka längre än själva handlingen och reflektera över hur konsekvenser i handlingen kan påverka säkerheten, inte bara i min del av kedjan utan från ett helhetsperspektiv.

På OKG är ett viktigt tema inom säkerhetskultur att bevara ett öppet klimat där man kan ifrågasätta, komma med förslag till förbättringar och samtidigt vara lyhörd, alltså en god dialog för ökad insikt och förståelse. Viktiga aspekter i säkerhetskulturarbetet är även att dra lärdomar från erfarenheter och tillämpa dessa samt att kunna rapportera händelser utan att vara orolig för repressalier.  Den absolut viktigaste aspekten och basen för en god säkerhetskultur är att samtliga medarbetare på OKG tar ägarskap av säkerhetskulturarbetet och ständigt agerar med säkerheten i främsta fokus.

Att arbeta med säkerhetskultur handlar alltså i stor utsträckning om att jobba med attityder, värderingar och beteenden och att förstå hur dessa delar påverkar varandra och gemensamt skapar förutsättningar för en säker arbetsplats.