Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Reaktorsäkerhet

Kärnkraftverk måste vara konstruerade så att radioaktiva ämnen inte kan komma ut på ett okontrollerbart sätt. Även vid ett stort haveri ska omgivningen påverkas så lite som möjligt. Reaktorsäkerheten bygger på följande principer - barriärsystemet och försvarsnivåer!

Barriärsystemet

Barriärsystemet bygger på principen om att det ska finnas flera barriärer som kompletterar och omsluter varandra, om en barriär inte fungerar tar nästa vid. Skulle nästa barriär inte heller fungera tar nästa vid. Dock är risken att ett fel ska passera samtliga barriärsystem ytterst liten.

Försvarsnivåer

Dessa nivåer handlar om att konstruera och driva kärnkraftsanläggningar med bästa möjliga skydd mot tekniska fel, mänskliga fel, okontrollerbara yttre händelser som brand, jordbävningar, blixtnedslag, sabotage med mera. Principen omfattar säkerhet på fem olika nivåer. Dessa fungerar ungefär som barriärerna – om den ena sviktar så upprätthålls säkerheten av den andra.

Omgivningsskydd

Om en olycka trots allt skulle ske på ett kärnkraftverk, finns det ett filter som har i uppgift att se till att så lite radioaktivitet som möjligt når ut till omgivningen.

Ytterligare säkerhetssystem

Man kan ju tycka att alla de säkerhetssystem som nämnts ovan borde var tillräckligt, men inte på ett kärnkraftverk. Grundfilosofin är att det alltid finns ett antal olika system i reserv som säkrar upp driften. Man brukar prata om "Att använda både hängslen och livrem"!