Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Behandling av personuppgifter på OKG

Med anledning av din anställning, ditt deltagande i OKGs verksamhet eller din vistelse hos oss på OKG behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det är OKG Aktiebolag som är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för behandlingen av de personuppgifter vi inhämtar från/om dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

De personuppgifter som förekommer är till exempel personnummer, namn, KID, signatur, kontaktuppgifter, information om godkänd läkarundersökning och fotografi.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att kunna bedriva OKGs verksamhet på ett lagligt och ändamålsenligt sätt, bland annat genom hantering av tillträde, identitetskontroll, registrering av arbetstid, dosimetri och behörighetsstyrning till it-system.

Din biometriska signatur och ditt fotografi kommer att användas i samband med tillträde.

På grund av kameraövervakning kan du komma med på videoinspelning.

Deltar du i möten, utför arbeten med OKGs dokument eller genomför arbeten som kräver arbetsbesked kan personuppgifter om dig förekomma i löpande text och i samband med kvalitetssäkring av OKGs dokument.

I förekommande fall kan du få dina personuppgifter behandlade i samband med att du får tillgång till rum, klädskåp, verktyg, datorer, arbetskläder med mera.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för vår behandling är vårt gemensamma avtal. I flera fall behandlar vi personuppgifterna för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har och i vissa fall är grunden en intresseavvägning.

Vem kan komma att ta emot/behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas framförallt av OKG och koncernbolag inom Uniper. I förekommande fall överför OKG personuppgifter om dig, tillsammans med uppgift om genomförd läkarundersökning för radiologiskt arbete och den dos som du erhållit hos oss, till ett centralt dosregister (CDIS) som hanteras av Ringhals AB.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Generellt raderas behörigheter och liknande uppgifter en månad efter det att vi har avslutat vårt avtalsförhållande. Beroende på behandlingens art och våra rättsliga förpliktelser sparas historik och loggar av spårbarhetsskäl i minst 12 månader, samt i vissa fall under anläggningens livstid.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig ber vi dig besöka vår reception och där begära ett registerutdrag. Ansökan görs via ett formulär och styrks med giltig fotolegitimation.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via dataskyddsombud.sverige@swe.uniper.energy.

Läs mer i Unipers integritetspolicy