Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Oskarshamn 3

Planer på en tredje reaktor i Oskarshamn fanns redan 1973 då en koncessionsansökan lämnades in för ett reaktorbygge på 1000 MW. Beställningen gick 1976 till Asea-Atom/Stal-Laval, men den politiska osäkerheten kring kärnkraften gjorde att byggstarten sköts upp till efter folkomröstningen 1980. Den 3 mars 1985 fasas Oskarshamn 3 in på nätet för första gången, sju månader före den inplanerade tidpunkten. Full effekt, 1050 MW, nåddes annandag pingst den 27 maj.

1989 genomfördes en effekthöjning på O3 som höjde maxeffekten till 1200 MW. Under 2012 avslutades det projekt som höjde effekten på O3 till 1450 MW och gör med det O3 till en av världens största kokvattenreaktorer. Tillstånd för detta lämnades av regeringen och installationer genomfördes under 2009-2010, med efterföljande provningar under 2011-2012. Bland de förändringar i anläggningen som krävs för att göra höjningen möjlig märks bland annat nytt huvudcirkulationssystem, nya turbiner och ny generator samt transformator.

Korta fakta

Byggstart: 1980
Driftstart: 1985
Maxeffekt brutto: 1450 MW
Maxeffekt netto: 1400 MW
Termisk effekt: 3900 MW
Bästa produktionsår: 2021 med 11,44 TWh