Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Om OKG

OKG är en stolt leverantör av fossilfri el - framställd via kärnkraft! Företaget, med sina knappt 600 anställda, ligger på Simpevarpshalvön ungefär tre mil norr om Oskarshamn, med en fantastisk utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som i dagligt tal kallas för O1, O2 och O3.

Vårt uppdrag

Länge hade OKG enbart ett uppdrag - att producera el på ett klimateffektivt sätt. Men sedan ett par år tillbaka ingår även uppdraget att ta hand om nermonteringen av de två avstängda reaktorerna.

Samhällsansvar

Vår verksamhet berör många människor! För att förtjäna omgivningens förtroende måste vi bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. I många stycken handlar det om att bedriva den på ett sätt som är lite bättre än vad som förväntas.

Simpevarpshalvön - ett historiskt möte

Från stenåldersgravar via fiske och jordbruk och vidare till kärnkraft. Simpevarp har verkligen varit föremål för skiftande verksamhet genom åren. Och vem vet vad som väntar i framtiden!

Myndighetsrapportering

Arbetet på OKG bedrivs på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheter ges full insyn för sin granskning av vår verksamheten. Dessa myndigheter är i första hand SSM och Länsstyrelsen.

Ekonomi

Vad är det som kostar pengar på ett kärnkraftverk? Är det uranet eller är det underhållet av verksamheten?

Försäkringar

Hur försäkrar man ett kärnkraftverk? Jo, genom att försäkringsbolagen går samman i så kallade försäkringspooler för att dela på försäkringsansvaret och göra riskspridningen tillräckligt omfattande.