Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Utmaningar och framgångar under 2020

Publicerad
11 januari 2021

2020 blev ett omvälvande år för hela världen och givetvis även för OKG. Årets stora utmaning i form av det noggrant förberedda underhållsstoppet fick genom rådande pandemi ytterligare en dimension. Likväl kunde alla kravställda aktiviteter genomföras på förväntat sätt och därmed säkras OKGs leveranser av fossilfri el i minst tjugofem år till.

Verksamheten vid OKG bedrevs under i princip hela fjolåret i skuggan av den pågående pandemin. Genom ett minutiöst planeringsarbete kunde en lång rad smittskyddsåtgärder göra det möjligt att trygga alla egna och inhyrda medarbetares hälsa och med säkerheten främst genomföra det förberedda underhållsstoppet på Oskarshamn 3 (O3). För att minska risken för smittspridning reducerades bland annat antalet medarbetare som arbetade samtidigt i anläggningen. Detta genom att de planerade aktiviteterna i större utsträckning förlades efter varandra i tid istället för parallellt.  Det var bland annat detta exempel på säkerhetsfrämjande åtgärder som medförde att underhållsstoppet kom att sträcka sig över mer än tre månader.

- Förlängningen av underhållsstoppet innebar samtidigt att förutsättningarna saknades för att kunna överträffa 2019 års produktionsrekord på nästan 11 miljarder kilowattimmar, kommenterar VD Johan Lundberg. Tack vare en hög leveransprecision under övriga delar av året levererade O3 under 2020 ändå 8 miljarder kilowattimmar fossilfri el.

I samband med det omfattande underhållsstoppet slutfördes alla installationer av ett kompletterande säkerhetssystem som oberoende av andra system ska medverka till att säkerställa kylningen av bränslehärden om en allvarlig olycka skulle inträffa.

- Systemet för oberoende härdkylning är en viktig förutsättning för alla framtida elleveranser från O3, fastslår Johan Lundberg. När vi nu uppfyller alla interna och externa krav för långtidsdrift planerar vi för en produktionsverksamhet som sträcker sig minst tjugofem år fram i tiden.

Under 2020 tog också den storskaliga nedmonteringen av Oskarshamn 1 och 2 fart. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Barsebäck och rivningen av de sammanlagt fyra reaktorerna bedrivs både parallellt och efter varandra i tid. Detta för att löpande dra nytta av gjorda erfarenheter och därigenom vidareutveckla aktuella nedmonteringsmetoder. Ambitionen är att successivt kunna kommersialisera verksamheten och på sikt erbjuda motsvarande tjänster på den öppna marknaden.

- Även om pandemin med stor sannolikhet fortsatt kommer att sätta sin prägel på det mesta i världen, så är vår målsättning inför 2021 att fullfölja alla våra planer. Därmed ska vi även framöver motsvara omvärldens förväntningar på den samhällsviktiga verksamhet som OKG bedriver, avslutar VD Johan Lundberg.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolgroup.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt, Presstjänst