Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Uniper och Hynion samarbetar kring vätgas – förser Hynions vätgastankstationer med fossilfritt drivmedel

Publicerad
8 maj 2024

Uniperägda OKG och Hynion tecknar kontrakt kring leverans av vätgas till Hynions vätgastankstationer. Vätgasen kommer från OKG:s vätgasanläggning som inrättades redan 1992 för att användas till att kyla generatorer på Oskarshamn 1, 2 och 3.

- Fantastiskt att överskottsproduktionen vi säljer kan hjälpa Hynion med vätgas till deras vätgastankstationer så att vi tillsammans kan bidra till att minska koldioxidutsläppen, säger Johan Lundberg, vd på OKG.

- Vi är mycket tacksamma för det här samarbetet. Vi behöver stabila producenter som tillsammans med oss på Hynion vill bidra till energiomställningen och en fossilfri framtid, fortsätter Slavica Djuric, VD Hynion AS.

Alla verksamheter i Unipers portfölj har två huvuduppdrag: säkerställa en trygg energiförsörjning och driva på energiomställningen.

- Uniper spelar en viktig roll i etableringen av Europas vätgasekonomi och utvecklingen av en betydande verksamhet inom förnybar energi, fortsätter Johan Lundberg.

Från det lokala perspektivet ser vi ytterligare exempel på hur kärnkraftsproduktionen i Oskarshamn skapar förutsättningar för energiomställningen i området.

- Vätgasleveransen från OKG är ett viktigt steg för att säkerställa tillgången av fossilfritt drivmedel på våra stationer, avslutar Slavica Djuric.


Kontaktuppgifter
Théresé Andersen, Kommunikationschef OKG
E-post: therese.andersen@okg.uniper.energy
Telefon: +46 73-020 92 37

Slavica Djuric, VD Hynion AS
E-post: sd@hynion.com
Telefon: +46 73-072 60 76


Om Hynion

Hynion bygger, äger och driver vätgastankstationer i och runt de största städerna i Skandinavien. Företagets ledning har också lång erfarenhet av att etablera och driva nystartade företag inom vätgasteknik och förnybar energi.

Om Uniper
Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. I Sverige är Uniper en stor elproducent med produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.

Om OKG
Oskarshamn 3 Oskarshamn 3 (O3) är en av världens största kokvattenreaktorer med en maximal effekt på 1450 MW. Under 2023 producerade O3 9,2 TWh fossilfri el, vilket motsvarar 6,8% av Sveriges elanvändning. OKG tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln och förutom att producera fossilfri el, genomförs en ansvarsfull avveckling av de anläggningar som tas ur drift (O1, O2).


Relaterat material:
OKG säljer fossilfri vätgas till extern marknad - OKG