Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Strålsäkerhetsmyndigheten ger OKG högsta betyg för sin verksamhet

Publicerad
6 juli 2023

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM genomför varje år en utvärdering av hur väl svensk kärnteknisk verksamhet, som kärnkraftverk, uppfyller grundläggande krav på strålsäkerhet. Granskningen av strålsäkerheten i själva verksamheten gavs delbetyget God, vilket är en höjning till det högsta möjliga betyget från förra året. Det är också det högsta som getts till ett kärnkraftverk i aktiv drift i Sverige.

- Jag är både stolt och glad över det här kvittot på att alla medarbetares insats verkligen ger resultat. Strålsäkerheten kommer alltid i främsta rummet och tillsammans har vi alla bidragit till detta, säger Johan Lundberg, VD för OKG.

OKG fick också betyget Tillfredsställande som helhet, vilket är det näst högsta betyget. Det är på samma nivå som de fyra senaste åren. Utvärderingen sker dels genom en granskning av anläggningen, dels genom en granskning av verksamheten, och det leder till en samlad bedömning av hur strålsäkerhetsarbetet uppfyller gällande regler och krav.

- Vi har en anläggning, O3, i drift, som ger Sverige inte bara stora mängder fossilfri el, utan bidrar med en rad systemtjänster för stabiliteten i det svenska elsystemet. Samtidigt monterar vi ner och river våra stängda anläggningar O1 och O2. En väl genomförd nermontering är en förutsättning för möjligheten att bygga ny elproduktion på OKG. Vi kommer att bidra till det svenska elsystemet med fossilfri el för lång tid framöver, det här sporrar oss att fortsätta bli än bättre, avslutar Johan Lundberg.

För mer information, kontakta Roger Strandahl, kommunikationschef för Uniper, tfn 0725-16 19 16.