Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Säker drift gav rekordleveranser av fossilfri el 2019

Publicerad
7 januari 2020

Under 2019 levererade OKG nästan 11 miljarder fossilfria kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Med en i stort sett störningsfri produktion slog därmed Oskarshamn 3 (O3) anläggningens tidigare leveransrekord från 2018. Parallellt fullbordades den omställning av verksamhet och organisation som föranletts av beslutet från 2015 att stänga ned Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2).

Dagen före julafton passerade O3 det tidigare leveransrekordet från 2018. Vid årsskiftet kunde 2019 års leveranser summeras till nästan 11 miljarder kilowattimmar.

– Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att anläggningens prestanda definitivt motsvarar våra högt ställda förväntningar, kommenterar produktionschef Mats Ekblad. En av målsättningarna för den modernisering av O3 som genomfördes 2009 var att skapa optimala förutsättningar för årliga leveranser av just 11 miljarder kilowattimmar.

Leveranssäkerheten, som mäts i så kallad energitillgänglighet, översteg 90 procent. Det innebär att O3 i princip producerade fossilfri el med full effekt varje sekund under 335 av årets 365 dagar.

– Det överensstämde mycket väl med de planerade leveransvolymerna, då det årliga underhållsstoppet hanterades på 25 dagar och resterande produktionsförluster så gott som uteslutande kan tillskrivas planerade effektreduktioner i syfte att kunna genomföra kravställda ventilprov.

Under 2020 inleds den storskaliga nedmonteringen av O1 och O2. Under de drygt fyra år som gått sedan beslutet fattades att stänga dessa anläggningar har ett intensivt förberedelsearbete pågått.

– Tillsammans med kollegorna i Barsebäck har vi tecknat erforderliga avtal med de leverantörer som under de närmaste åtta åren ska medverka till att montera ned våra anläggningar, berättar Andreas Roos, som är chef för OKGs avvecklingsorganisation. Vi är således väl rustade att ge oss i kast med uppgiften att sluta dessa anläggningars livscykel.

Under 2019 fullbordades också den organisationsförändring som beslutet att stänga O1 och O2 medförde. Den nödvändiga omställningen av verksamheten har inneburit en successiv reduktion av organisationens storlek och vid årsskiftet var antalet tillsvidareanställda på OKG 570 stycken. De fyra årens omfattande omstruktureringsarbete har letts av VD Johan Dasht.

– Det har varit en intensiv och utmanande period som samtidigt inneburit att organisationens förmåga stärkts och lett till allt bättre prestationer, säger Johan Dasht. På så vis har vi lagt grunden för en långsiktig och konkurrenskraftig verksamhet vid OKG.