Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Revision på OKG - årets höjdpunkt!

Publicerad
24 maj 2021

Efter ett framgångsrikt produktionsår har nu startskottet gått för årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 (O3). Revisionen är kort, men har många arbeten inplanerade och en pandemi att ta hänsyn till. Som vanligt jobbar vi med säkerheten främst.

Klockan 19:00 den 22 maj lämnade O3 nät för att påbörja årets revisionsavställning, som i år kommer att pågå under 19 dygn. Det är en kort revision med sedvanligt bränslebyte och flera rutinmässiga underhållsarbeten som står på agendan. Förutom att byta en femtedel av bränslet på O3 ska visuella inspektioner göras i själva reaktorn. Även pumpar och ventiler av framförallt större objekt kommer att ses över.

Parallellt med revisionsavställningen har Covid-19 ett fortsatt grepp om samhället. Det innebär att vi även i år har en stor utmaning att förhålla oss till. För att säkerställa att årets underhållsarbeten ska kunna genomföras enligt plan och för att skydda våra medarbetare från smitta, har redan befintliga smittskyddsåtgärder på anläggningen förstärkts genom att samtliga medarbetare provtas på regelbunden basis.

- Screeningen ger oss en chans att fånga upp eventuella personer med asymtomatisk smitta, säger Charlotte Axelsson Andersson, chef för Gemensam service och företagsledningens representant i OKGs pandemigrupp. Säkerheten är vår högsta prioritet och testningen är en tilläggsåtgärd som hjälper oss säkra såväl våra medarbetares hälsa som våra affärer.

Revisionsledaren Robert Linnsand ser fram emot kommande veckor och menar att revisionsorganisationen är väl förberedd. Drygt 1000 medarbetare och entreprenörer står nu redo för att bidra till en framgångsrik revisionsavställning.

– Revisionen är alltid höjdpunkten på hela året, säger Robert Linnsand.

Det är då allt arbete som organisationen förberett under lång tid ska genomföras. Pulsen stiger av förväntningar från många håll och känslan av att vi tillsammans med alla duktiga medarbetare kan klara av detta, är det som driver mig och får mig att känna glädje av att leda revisionen, avslutar Robert Linnsand.

Robert Linnsand