Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Planerad nergång av Oskarshamn 3

Publicerad
9 februari 2022

OKG har meddelat den nordiska elbörsen Nord Pool att den bränsleskada som rapporterades in i höstas kommer att hanteras och att anläggningen tillfälligt tas ur drift.

Den 15 november 2021 fick Nord Pool information om en sekundär bränsleskada i Oskarshamn 3 (O3) som inte krävde några direkta åtgärder. Ambitionen var då att åtgärda bränsleskadan i samband med årsrevisionen 2022 med början den 18 april.

Nu har OKG:s driftsledning beslutat att bränsleskadan behöver hanteras och planerar därför att ta Oskarshamn 3 tillfälligt ur drift mellan den 19 februari och den 27 februari.

Driftstoppet föregås av en lång period med hög tillgänglighet för Oskarshamn 3. Under 2021 producerades planerbar, fossilfri el till det svenska elnätet 339 av årets 365 dagar, vilket gav en energitillgänglighet på ca 92 procent. Dessutom slogs produktionsrekord. Kärnkraftverket levererade 11 000 000 megawattimmar (MWh) fossilfri el under förra året.

FAKTA: BRÄNSLESKADOR
Bränsleskador kan inträffa när partiklar oavsiktligt hamnar i reaktorbassängens processvatten där bränsleelementen förvaras. En liten partikel kan skava hål i bränsleinkapslingen och orsaka läckage.

Bränsleskador har ingen påverkan på människor eller miljö.


Vid frågor kontakta kommunikationschef Désirée Liljevall telefon 073-823 15 40