Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Pionjäranläggning förtidspensioneras efter 45 år i samhällets tjänst

Publicerad
19 juni 2017

Oskarshamn 1 (O1) är i mångt och mycket en pionjäranläggning och utgör en epok i svensk ingenjörskonst. Det är den första kommersiella reaktorn i Sverige, den första reaktorn i världen där personal utförde arbete i en reaktortank som hade varit i drift och först ut med att genomgå ett stort moderniseringsprojekt. Året efter stängningsbeslutet 2015 hade anläggningen sitt tredje bästa produktionsår och i lördags den 17 juni levererade O1 sina sista kilowattimmar el.

Lördagen den 17 juni fick O1 en driftstörning, vilket gjorde att anläggningen automatiskt stoppade. På ett extrainsatt beslutsmöte idag, den 19 juni, togs beslut om att inte återstarta anläggningen, med endast tio dygn kvar till O1s stängningsdatum torsdagen den 29 juni.

– Det har varit en ära att jobba på O1, så det känns lite tungt i hjärtat idag, säger Mikael Wramsjö, produktionschef på O1. Den resa som anläggningen har varit med om, under sina 45 år i produktion, är unik. Cirka 110 000 000 megawattimmar klimateffektiv el har levererats ut på det svenska elnätet från O1 sedan starten 1972.

Det var ASEA som, den 14 juli 1965, fick det eminenta uppdraget att leverera O1 med en effekt på 400 megawatt och drygt sex år senare fasade anläggningen in på det svenska elnätet för första gången. Sveriges första kommersiella reaktor invigdes med pompa och ståt av kung Gustav VI Adolf den 18 maj 1972 i hällande regn. Det var en milstolpe i att utveckla det koldioxidsnåla energisystem som Sverige kan stoltsera med idag.

– Anläggningen har hållit fanan högt och det är fantastiskt att se det enorma engagemanget i att köra anläggningen in i det sista.

Hela O1s 45-åriga drifttid har kantats av nydanande projekt som har drivit utvecklingen framåt inom såväl den världsomspännande kärnkraftsbranschen som inom svensk ingenjörskonst. Projekt Fenix, 1993–1995, innefattade en rad åtgärder för att renovera reaktortanken. Arbetet fick internationell uppmärksamhet eftersom det var första gången i kärnkraftsindustrins historia som personal utförde arbete i en reaktortank som hade varit i drift. Projekt Mod, som pågick mellan 2001–2003, var det mest omfattande arbete som utförts på OKG sedan byggnationen av Oskarshamn 3 (O3) och gjorde Sveriges äldsta kommersiella kärnkraftverk till det, i många avseenden, modernaste.

– Anläggningen har hållit fanan högt och det är fantastiskt att se det enorma engagemanget i att köra anläggningen in i det sista. Jag har haft nöjet att träffa många medarbetare i kontrollrummet på senare tid och blir alltid lika stolt över det helhetstänk som jag har sett där. I alla samtalen dyker det alltid upp; säkerhet, personal och anläggning. Ett stort tack för att ni har satt en hög standard på motivation, säger VD Johan Dasht.

På O1 kommer det nu att genomföras en kort revisionsavställning och därefter påbörjas arbetet med att transportera allt använt kärnbränsle från anläggningen till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, vilket planeras vara klart till årsskiftet 2018–2019.

Fakta om Oskarshamn 1

Byggstart: 1966
Driftstart: 1972
Maxeffekt brutto: 492 MW
Maxeffekt netto: 473 MW
Termisk effekt: 1375 MW
Bästa produktionsår: 2004 (3 536,46 GWh)
Antal produktionsdygn: cirka 11 000
Total produktion: cirka 110 000 000 MWh

De tre bästa åren (tillgänglighet):

  • År 1991 – 88,9 %

  • År 1987 – 88,6 %

  • År 2000 – 88,1 %

De tre bästa åren (nettoproduktion):

  • År 2004 – 3 536,46 GWh

  • År 2008 – 3 496,38 GWh

  • År 2016 – 3 367,27 GWh

Kontaktinformation

Kommunikation & Samhällskontakt, Presstjänst