Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Oskarshamn 3 åter i drift efter årligt underhållsstopp

Publicerad
20 november 2020

Efter ett över 100 dagar långt underhållsstopp med omfattande åtgärder är Oskarshamn 3 (O3) nu åter i drift. Många stora arbeten har genomförts på anläggningen parallellt med en pågående pandemi och utmaningarna har således varit många. Det är därför glädjande att O3 genom sin kapacitet på 1 450 MW nu återgått till nät och bidrar till det nordiska elförsörjningssystemets leveransförmåga.

En återstart är alltid komplicerad och i synnerhet efter en sådan omfattande revision som i år, men under kvällen den 18 november togs O3 åter i drift. Under de senaste månaderna har flertalet stora arbeten genomförts i flera delar av anläggningen. Mest omfattande har varit att installera det nya systemet för oberoende härdkylning, ett kompletterande säkerhetssystem som förebygger risken för skador på bränslehärden. Den oberoende härdkylningen är en viktig parameter i OKGs långtidsplanering och säkerställer möjligheten att producera klimatsmart el under en lång tid framöver.

- Återstarten av O3 blev något senare än beräknat, men alla planerade och tillkommande arbeten har nu genomförts med hög kvalitet. Det är tack vare var och en som varit inblandad i årets underhållsstopp, menar produktionschef Mats Ekblad. Ett stort tack till er alla som har medverkat till att vi under rådande pandemi har kunnat genomföra alla de åtgärder vi hade inplanerade med lyckat resultat!

Förutom installationen av den oberoende härdkylningen har stora arbeten med att inspektera reaktortanken och dess interna delar genomförts. Det har också utförts stora inspektioner och underhållsarbeten på såväl hjälp- och turbinsystem.

O3 är genom sin kapacitet på 1 450 MW en viktig förutsättning för det nordiska elförsörjningssystemets leveransförmåga. Att det förlängda underhållsstoppet nu är genomfört, gör att samhället ska kunna tillgodoräkna sig O3s fulla leveranskapacitet under den kallare årstiden.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolgroup.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.