Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Omfattande och utmanande underhållsstopp inleds

Publicerad
31 juli 2020

Efter en driftsäsong med stabil produktion är det dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3). Mot bakgrund av den rådande pandemin är förutsättningarna i år annorlunda. Nu väntar ett underhållsstopp som förlängts med drygt tre veckor, för att med säkerhet och kvalitet i fokus kunna säkra stabila elleveranser fram till underhållsavställningen 2021.

Vid 19.00 den 1 augusti lämnar O3 nät för att påbörja årets underhållsavställning, som i år kommer att pågå i 86 dygn. Underhållsperioden är längre än vanligt vilket är en åtgärd i raden av många för att minimera risken för smittspridning bland arbetande på anläggningen.

- Precis som alltid är det vår främsta ambition att säkra en god arbetsmiljö för alla som arbetar under vår revisionsavställning, säger produktionschef Mats Ekblad. Vår målsättning är att ingen ska behöva riskera att insjukna med Coronaviruset på vår arbetsplats. Pandemin är en ny företeelse i dessa sammanhang som vi numera har att förhålla oss till. Inför årets avställning har vi anpassat våra rutiner i syfte att bygga upp ett så effektivt smittskydd som möjligt.

Förutom det sedvanliga bränslebytet, diverse underhållsarbeten och provningar kommer flera stora arbeten att utföras. Ett av de största arbetena i år är installationen av ett nytt säkerhetssystem som kompletterar de befintliga. Systemet måste vara i funktion före slutet av 2020 och är en del av OKGs långtidsplanering för att vi ska kunna producera klimatsmart el under en lång tid framöver.

- En självklarhet är givetvis att medarbetarna kan genomföra dessa installationer under säkra förhållanden. Ur smittskyddssynpunkt är det en fördel att arbetena förlagts i sekvens istället för parallellt, eftersom det reducerar antalet verksamma på anläggningen samtidigt, menar Mats Ekblad.

O3 är genom sin kapacitet på 1 450 MW en viktig förutsättning för det nordiska elförsörjningssystemets leveransförmåga. Det förlängda driftstoppet med tidigarelagd startpunkt påverkar inte anläggningens planerade återstart den 26 oktober. Samhället ska alltså kunna tillgodoräkna sig O3s fulla leveranskapacitet under den kallare årstiden.

Presskontakt

Mats Ekblad, Produktionschef