Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

OKG-produktion i absolut högsta världsklass

Publicerad
8 september 2020

Med en produktion vid Oskarshamn 3 (O3) på mer än 11 miljarder kilowattimmar el under 2019 slogs inte bara ett nytt rekord för anläggningens vidkommande. I den statistik som nyligen redovisats av World Nuclear Association (WNA) framgår att O3 därmed också svarade för den tionde största årsproduktionen av alla världens kärnkraftreaktorer.

Med en produktionskapacitet på 1 450 MW är O3 en av världens största kärnkraftsreakorer i sitt slag. Det är dock inte självklart att en stor kapacitet också innebär stora leveranser.

- Leveransförmågan baseras på ett flertal faktorer, berättar tf VD Jan Karjalainen. De riktigt stora volymerna förutsätter ett mycket effektivt samspel mellan människa, teknik och organisation.

I den löpande driften säkerställs en säker och effektiv produktion genom driftorganisationens försorg samt såväl förebyggande som avhjälpande underhållsarbete. Produktionsanläggningens långsiktiga förmåga att leverera på hög nivå baseras på ett proaktivt investeringsprogram som tar hänsyn till såväl produktions- som säkerhetsaspekter.

- Efter en omfattande modernisering för tio år sedan har O3 kunnat gå från klarhet till klarhet, fortsätter Jan Karjalainen. Det verifieras också av de positiva omdömen som såväl Strålsäkerhetsmyndigheten som den internationella branschorganisationen WANO delger i sina återkommande värderingar av OKG-organisationens samlade förmåga.

Denna positiva utvecklingsspiral kan hänföras till ett nästan tio års omfattande förbättringsarbete i företaget.

- Det är mycket glädjande att effekterna av den förändringsresa som alla medarbetare på OKG medverkar till också avspeglar sig i en allt bättre leveransprecision, kommenterar OKGs styrelseordförande Johan Svenningsson. Prestationen blir än mer beundransvärd om man beaktar att organisationen under de senaste fem åren parallellt bedrivit en omfattande omställning av företagets verksamhet mot bakgrund av besluten att stänga ned två av företagets tre reaktorer.

- Genom leveransen av 11 miljarder kilowattimmar fossilfri el har O3 inte bara bidragit starkt till det svenska elsystemets stabilitet och effektförsörjning, utan även till det globala klimatarbetet genom att ha levererat landets enskilt största bidrag till fossilfrihet, avslutar Johan Svenningsson.

Presskontakt

Mats Ekblad, Produktionschef