Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

OKG i fokus för klimat- och miljöministern

Publicerad
21 februari 2024

- Det har varit både intressant och lärorikt att få besöka OKG. Kärnkraften har en avgörande betydelse för både klimatomställningen och för Sveriges konkurrenskraft. Det sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som besökte OKG förra veckan.

Den 14 februari välkomnades klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till Oskarshamn och OKG. Syftet med besöket var att belysa betydelsen av ett väl fungerande energisystem där fossilfri planerbar baskraft utgör en viktig förutsättning. Förutom en rundvandring på O3 diskuterades kärnkraftens framtid.

- Regeringen arbetar för en långsiktig fördubbling av kraftsystemet som ska motsvara 300 TWh/år. Kärnkraften är det enda planerbara fossilfria kraftslaget som kan byggas ut i stor skala. Vår färdplan för kärnkraften sätter färdriktningen för hur ny kärnkraft i Sverige, motsvarande 10 konventionella reaktorer, ska bli verklighet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Uniper, som äger OKG, har inga planer på att investera i ny kärnkraft. Däremot understryks vikten av att befintlig kärnkraft kan drivas under lång tid framåt.

- Vi tar sikte mot fortsatt drift under lång tid framöver. Oskarshamn 3 (O3) gjorde ett omfattande arbete med livstidsförlängning och effektökning, till att bli en av världens största reaktorer för ca 15 år sedan med planerad drifttid till 2045, säger Johan Lundberg, vd på OKG.

- Drifttidsförlängningsperspektivet är den lägst hängande frukten just nu för att skapa förutsättningar för ett robust energisystem.

Dagens energisystem bygger på att det ska finnas mycket svängmassa i energisystemet. I dag är det främst kärnkraften och vattenkraften som förser systemet med svängmassan (rotationsenergi), därför att dessa är uppbyggda kring fysiskt stora generatorer.

- Genom att tillföra energisystemet baskraft, kärnkraft i det här fallet, kan vi också skapa förutsättningar för andra energislag i vårt energisystem som exempelvis sol- och vindkraft, avslutar Johan Lundberg.


Kontaktuppgifter
Théresé Andersen, kommunikationschef
e-post: therese.andersen@okg.uniper.energy
telefon: +46 (0)73-020 92 37

________________________________________________________________________
Fakta

Oskarshamn 3
Oskarshamn 3 (O3) är en av världens största kokvattenreaktorer med en maximal effekt på 1450 MW. Under 2023 producerade O3 hela 9,2 TWh fossilfri el, vilket motsvarar 6,8% av Sveriges elanvändning. Anläggningen är rustad för drift till minst 2045 och utvärdering av ytterligare drifttidsförlängning pågår.

Svängmassa
Rotationsenergin i generatorerna ger svängmassa och en tröghet mot snabba förändringar av rotationshastigheten. Svängmassa bidrar till en tröghet i systemet som begränsar plötsliga förändringar i nätfrekvens. Primärt för ett energisystem är att frekvensen ligger på 50 hertz (Hz). All vår gemensamma användning av el kräver detta, detsamma gäller för elsystemet och inte minst produktionsenheterna.