Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

OKG framtidssatsar – investeringar och traineer

Publicerad
6 november 2019

Under 2020 genomför OKG en mångmiljoninvestering för ytterligare förhöjd säkerhet. Under samma år utses flera nyrekryterade medarbetare att ingå i ett branschgemensamt traineeprogram. Företeelser som var och en på sitt sätt indikerar den framtidstro som idag präglar OKG.

I samband med nästa års underhållsstopp verkställer OKG en investering på 865 miljoner kronor. Då installeras ett kompletterande säkerhetssystem, ett så kallat oberoende härdnödkylsystem. Systemet aktiveras om all strömförsörjning till reaktorns process- och säkerhetssystem faller ifrån samtidigt. Dess funktion säkerställer att de förhöjda nivåerna av tryck och värme som då uppstår i reaktortanken avlastas till kondensationsbassängen. Samtidigt tryggar systemets inbyggda automatik en nödvändig vattentillförsel som säkrar en effektiv kylning av bränslehärden.

Genom installationen uppfyller OKG de kravbilder som ställs på anläggningen utifrån erfarenheterna från reaktorhaverierna i Fukushima. Med dessa förutsättningar uppfyllda säkrar företaget både långsiktiga och fossilfria elleveranser.

Andra exempel på företagets framtidstro är de tjugotalet nyrekryteringar som sker under vintern. Av dessa kommer dessutom flera stycken att erbjudas en unik möjlighet att ingå i ett branschgemensamt traineeprogram; Nordic Nuclear Trainee Program. Detta program syftar till att attrahera unga och nyutexaminerade tekniker att söka sig till den spännande bransch som kärnkraftsindustrin utgör. Denna föryngring är lika nödvändig som anläggningsinvesteringarna för att OKG även fortsättningsvis ska kunna medverka till att tränga undan fossilbaserad elproduktion och därigenom motverka den globala uppvärmningen.