Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

OKG föryngrar genom branschgemensamt traineeprogram

Publicerad
21 oktober 2019

OKGs satsningar för kommande generationer känner inga gränser. Inte nog med att de fossilfria elleveranserna ska kunna medverka till att motverka den globala uppvärmningen. Företaget söker nu dessutom nya och unga medarbetare som kan ingå i ett branschgemensamt traineeprogram.

Under vintern räknar OKG med att kunna rekrytera nya medarbetare till ett tjugotal vakanser. Av dessa kommer minst två att bli aktuella för att ingå i ett branschgemensamt traineeprogram.

– Vårt moderbolag Uniper har tillsammans med Vattenfall, Fortum och TVO kommit överens om en gemensam satsning på att rekrytera framtidens ingenjörer, berättar Lotta Sätterlund, personalchef på OKG. Under parollen "nuclear heores" planerar de deltagande bolagen att söka nya medarbetare som under 2020–2021 ska ingå i ett traineeprogram som bland annat erbjuder möjligheten att få praktisera på åtta olika arbetsplatser inom kärnkraftsindustrin.

Programmet bildas på basis av en samsyn kring den nordiska kärnkraftsindustrin som en framtidsindustri. En stabil, pålitlig och fossilfri el är nödvändig för samhällets omställning. Ökad elektrifiering är en nyckel till klimatfrågan, men då krävs ett stabilt elsystem. På så sätt är den nordiska kärnkraften en nyckel till lösningen.

– De omkring 15 kärnkraftshjältar som via de olika medverkande bolagen kommer att delta i programmet erbjuds en alldeles unik möjlighet, säger Lotta Sätterlund. Programmet är en exklusiv plattform för en fortsatt karriär i en spännande och expansiv bransch.

I programmet ingår totalt tio veckors praktiktjänstgöring, åtta stycken tredagars seminarier samt videomöten och eget arbete i form av två projektuppgifter. Mer information om hur man blir en "nuclear hero" och traineeprogrammet finns att läsa på www.nuclearhero.com.

Pressmeddelande från Uniper: Nordiska kärnkraftsbolag startar trainee-program för framtidens ingenjörer