Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Beslut fattat om förtida stängning av O1 och O2

Publicerad
14 oktober 2015

Vid en extra bolagsstämma fastställde OKGs huvudägare E.ON idag sitt inriktningsbeslut om en förtida stängning av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2). Beslutet påverkar dock inte OKGs största reaktor, Oskarshamn 3 (O3), som även i fortsättningen kommer att ha en central roll för stabiliteten i svensk elförsörjning.

Beslutet är i linje med den inriktning som tidigare kommunicerats av OKGs majoritetsägare E.ON och innebär att fortsatta investeringar på O2 avbryts och att anläggningen inte kommer att återstartas. Driften på O1 följer den plan som upprättats, vilket innebär att beslut om stängning fattas när en tidplan för avställnings- och servicedrift är klar. En exakt tidpunkt när anläggningen helt tas ur drift är således inte fastställd ännu.

– Det är givetvis ett oerhört tråkigt besked både för mig och för medarbetarna. På kort sikt bedöms inga omedelbara uppsägningar behöva ske på grund av stängningsbeslutet, men planeringen har inletts avseende att dimensionera organisationen för de förutsättningar vi nu har att anpassa oss till. Denna process ska självklart hanteras på ett ansvarsfullt sätt med säkerheten i fokus, säger Johan Svenningsson, VD på OKG.

O3 bedöms i nuläget kunna fortsätta producera klimateffektiv el under hela sin tekniska livslängd, fram till 2045, och OKG kommer därmed att fortsatt vara en av Oskarshamns största arbetsgivare.

– Även i framtiden finns det stora utvecklingsmöjligheter på OKG, speciellt nu när vi kommer att ha tre kärntekniska anläggningar i helt olika faser i livscykeln. För högsta säkerhet i alla lägen krävs medarbetare med särskilda egenskaper, säger Johan Svenningsson, VD på OKG.

Ägarbeslutet vilar inte på säkerhetsmässiga grunder, utan fattas mot bakgrund av de varaktigt låga elpriserna i kombination med effektskatten på kärnkraft som nu också höjs samt tillkommande krav på omfattande investeringar. Därför finns inga förutsättningar för varken O1 eller O2 att vare sig på lång eller kort sikt generera ekonomisk lönsamhet.

Kontaktinformation

Kommunikation & Samhällskontakt, Presstjänst