Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Årets revision på Oskarshamn 3 har inletts

Publicerad
20 april 2023

En revision är den period på året som ett kärnkraftverk genomför planerade underhållsarbeten för att kunna säkerställa en stabil drift. Den 15 april startade revisionen 2023 på Oskarshamn 3 och under 55 dygn ska 2 234 arbeten hanteras. Men varför är årets revision längre än förra året? Och vilka arbeten är specifika för årets avställning?

Bland de större arbetena som ska genomföras är provning av reaktortanken och en lågtrycksturbin, arbeten i kylvattenvägarna, samt byten av reläer, brandlarmsdetektorer och cirkulationspumpar. Dessutom ska en av dieselgeneratorerna bytas ut. Många av de elarbeten som ska utföras ligger i serie, vilket innebär att de inte kan hanteras samtidigt utan är beroende av varandra.

Under de längre revisionerna genomförs många projekt och ombyggnationer i anläggningen, något som inte hinns med under de kortare revisionstyperna.

- Vi har ett rullande schema för olika revisionstyper, som löper på tre år. De tre nivåerna är kort, medellång och lång. Förra året hade vi en medellång revision på Oskarshamn 3, och i år blir det alltså den långa varianten, säger Andreas Roos, produktionschef på OKG.

Senaste det genomfördes en lång revision på Oskarshamn 3 var 2020, då det nya säkerhetssystemet oberoende härdkylning installerades i anslutning till reaktorn. Med oberoende härdkylning kan reaktorhärden kylas även om det inte går att använda havsvatten, och även om den externa elförsörjningen och de befintliga reservaggregaten inte fungerar.

De svenska kärnkraftverken utför sina revisioner under sommarhalvåret när elbehovet är som lägst, eftersom reaktorerna måste stängas av under arbetet. Bränslet i ett kärnkraftverk kan utnyttjas i cirka fem år, därefter behöver det bytas ut till nytt bränsle. Under den årliga revisionen byts därför ca 20% av kärnbränslet ut.