Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Årets revision på OKG är klar – präglats av trygghet och lugn

Publicerad
13 maj 2024

Efter ungefär en månads revisionsavställning är Oskarshamn 3 (O3) åter i drift och levererar fossilfri el till nätet. Ca. 1200 medarbetare och entreprenörer har arbetat för att säkra stabil och trygg drift tills nästa års revisionsavställning. I det långa perspektivet skapar revisionsarbetet förutsättningar för hög tillgänglighet av fossilfri el under lång tid.

- Det är en härlig känsla att O3 är i drift igen. Jag imponeras gång på gång av organisationens förmåga att samarbeta och planera. Revisionen har präglats av trygghet och lugn. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade, säger Ann-Charlotte Pernius, årets revisionsledare på OKG.

Nytt för i år är en arbets-och beteendesimulator som vi kallar ABS för alla och ett välkomstcenter för de cirka 600 extra entreprenörer som arbetar tillfälligt under revisionen.

- Säkerheten går alltid först, vilket ställer höga krav på alla som arbetar här. För oss är det också viktigt att skapa en arbetsmiljö som är trivsam. Revisionen ska vara någonting positivt och när entreprenörer säger att OKG är bäst av alla svenska kärnkraftverk att jobba på”, då blir man stolt, fortsätter Andreas Roos, produktionschef på OKG.

Ungefär 1700 arbeten hanterades under revisionen, varav ca. 200 avser tillkommande arbeten. Andelen inrapporterade observationer i OKG:s app har också ökat rejält. Att rapportera observationer syftar till att främja säkerhetskulturen och det ständiga förbättringsarbetet.

- Många har rört sig i anläggningen och hjälpt till att skapa den goda arbetsmiljö och stämning som vi har haft under revisionen. Trots att vi har genomfört många arbeten på kort tid har vi inte haft några större allvarliga olyckor, säger Ann-Charlotte.

Nu är det åter fokus på fossilfri energiproduktion på Uniperägda OKG. Senast 2030 ska fyra femtedelar av Unipers produktionsportfölj bestå av hållbar produktion. En viktig grundbult är kärnkraft. Uniper, liksom EU, klassar kärnkraften som hållbar och en viktig pusselbit för den gröna omställningen.

- Nu ökar vi takten i energiomställningen! Kärnkraften har en avgörande roll där OKG är ett energicentrum att räkna med framöver. Leverans av fossilfri vätgas från OKG är ytterligare exempel på hur vi går från ord till handling, avslutar Johan Lundberg, VD på OKG.


Kontaktuppgifter
Théresé Andersen, Kommunikationschef OKG
E-post: therese.andersen@okg.uniper.energy
Telefon: +46 73-020 92 37


Om OKG
Oskarshamn 3 Oskarshamn 3 (O3) är en av världens största kokvattenreaktorer med en maximal effekt på 1450 MW. Under 2023 producerade O3 9,2 TWh fossilfri el, vilket motsvarar 6,8% av Sveriges elanvändning. OKG tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln och förutom att producera fossilfri el, genomförs en ansvarsfull avveckling av de anläggningar som tas ur drift (O1, O2). OKG ägs av Uniper och Fortum.

Fakta om Oskarshamn 3
Byggstart: 1980
Driftstart: 1985
Maxeffekt: 1 450 MW
Bästa produktionsår: 2021 med 11,44 TWh