Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Miljö

OKGs övergripande strategi för miljö i det dagliga arbetet är att systematisera, vidareutveckla och integrera arbetet med miljöledning, förbättring av arbetsmiljön på verket samt optimering av kollektiv- och individdos. All energiomvandling inverkar på miljön på ett eller annat sätt men normaldrift i ett kärnkraftverk ger praktiskt taget inga utsläpp.

Miljöpåverkan

OKGs miljöpåverkan uppstår i en mängd olika sammanhang. Bland annat i den dagliga driften av våra anläggningar, verkstäder och reningsverk, men även i samband med byggarbeten.

Miljömål

OKGs viktigaste mål - låg miljöpåverkan! Vårt miljöarbete genomsyras i allt vi gör, men för att hjälpa oss framåt i vårt arbete har vi valt ett antal områden att fokusera på.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet på OKG är certifierat vilket innebär att vi har ett stort fokus på förebyggande åtgärder och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I arbetet med att upprätthålla certifieringen krävs ett aktivt deltagande från hela organisationen. Arbetsmiljöarbetet såväl det fysiska som psykosociala ska vara en integrerad och naturlig del av den löpande verksamheten.

Miljöpolicy

Genom att producera väderoberoende och klimateffektiv el har OKG en viktig roll i den globala reduceringen av växthusgaser. Utöver detta bidrar vi till en hållbar utveckling genom utsläppsreducerande åtgärder för radioaktiva ämnen, energibesparande åtgärder, begränsad användning av kemiska produkter och optimerad hantering av avfall.