Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Måttenheter

Energibegrepp

1 TWh = 1 terawattimme = 1000 GWh
1 Gwh = 1 gigawattimme = 1000 MWh
1 MWh = 1 megawattimme = 1000 kWh
1 kWh = 1 kilowattimme = 1000 Wh

Effektbegrepp

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

När Oskarshamn 3 går på full effekt kan reaktorn tända drygt 207 miljoner lågenergilampor med 7 W effekt.

Vad är skillnaden mellan effekt och energi?

Energi och effekt är två olika fysikaliska begrepp. Effekten är hastigheten för energiomvandlingen. Effekten beskriver hur snabbt energiomvandlingen sker. Energi är produkten av effekt och tid:

Energi = Effekt x Tid

För att hålla balansen i systemet måste elproduktionens effekt (mäts i MW) vara lika stor som elanvändningen (i MW). Energi i MWh är det som ett kraftverk levererar under en viss tid, till exempel ett år. Ju längre tid av året kraftverket levererar sin effekt desto mer energi levereras.

Energin lyder under den så kallade energiprincipen. Enligt denna fysiska lag kan energi varken skapas (produceras) eller förintas; den kan bara omvandlas.