Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Leverantörsdokument

OKGs allmänna inköpsvillkor
Policy Uniper Supplier Code of Conduct
Tidrapport

Registrering i Achilles inklusive riskbedömning

Inom Uniper-koncernen, som OKG ingår i, riskbedöms leverantörer för att säkra upp leverantörsrelationer och för att minimera risker. Läs mer om hur detta går till på följande sida där du även hittar länken till webbregistrering i Achilles:

Achilles registrering och riskbedömning

Observera dock att det endast är informationen på den åsyftade sidan som gäller för OKGs del, övriga sidor inklusive dokument gäller med andra ord inte per automatik för OKGs del.