Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Läkarundersökning

Alla personer som ska arbeta på kontrollerat område, alltså arbete i radiologisk miljö, måste var läkarundersökta innan arbetet påbörjas. Du kan genomgå en radiologisk läkarundersökning hos den egna företagshälsovården eller annan vårdinrättning. Intyg om godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration ska vara inskickad innan ankomst.

Det är entreprenörens ansvar att se till att läkarundersökning/ Hälsodeklaration upprepas enligt föreskrivna regler för den personal som har fortsatta arbetsuppgifter med joniserande strålning. Entreprenören svarar själv för samtliga kostnader för läkarundersökningar och hälsodeklarationer.

Intyg och rapporter skickas antingen via post eller e-post till:

Dosimetrin
OKG AB
572 83 Oskarshamn
Fax: 0491-78 78 28

Dosimetrin

Repetitionskrav

Läkarundersökningen ska utföras minst vart tredje år, och med en periodisk kontroll av hälsotillståndet de mellanliggande två åren då läkarundersökning inte genomförs.

Dosredovisning

Om du har tagit dos utanför svenska kärntekniska anläggningar måste även detta redovisas.

Blanketter

Tjänstbarhetsintyg
Hälsodeklaration (OBS! Företagets juridiska namn är OKG Aktiebolag)
Dosredovisning - dos tagen utanför svenska kärntekniska anläggningar