Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Läkarundersökning

Alla personer som ska arbeta i radiologisk miljö måste var läkarundersökta innan arbetet påbörjas. Du kan genomgå en läkarundersökning hos den egna företagshälsovården eller annan vårdinrättning. Tjänstbarhetsintyg med godkänd läkarundersökning/periodisk kontroll ska vara inskickad innan ankomst alternativt lämnas in till receptionen vid ankomst.

Observera att din hälsodeklarationsblankett ska till läkaren där du gjort din läkarundersökning för bedömning. Läkaren utfärdar därefter ett tjänstbarhetsintyg för periodisk kontroll.

Det är entreprenörens ansvar att se till att läkarundersökning/ periodisk kontroll upprepas enligt föreskrivna regler för den personal som har fortsatta arbetsuppgifter i radiologisk miljö. Entreprenören svarar själv för samtliga kostnader för läkarundersökningar och hälsodeklarationer.

Intyg och rapporter skickas antingen via post eller e-post till:

Dosimetrin
OKG AB
572 83 Oskarshamn
Fax: 0491-78 78 28

Dosimetrin

Repetitionskrav

Läkarundersökningen ska utföras minst vart tredje år, och med en periodisk kontroll av hälsotillståndet de mellanliggande två åren då läkarundersökning inte genomförs.

Dosredovisning

Dos tagen utanför svenska kärntekniska anläggningar under innevarande år måste redovisas på en särskild OKG-blankett vid ankomst till receptionen.

Blanketter

Tjänstbarhetsintyg
Hälsodeklaration (OBS! Företagets juridiska namn är OKG Aktiebolag)
Dosredovisning - dos tagen utanför svenska kärntekniska anläggningar