Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Kravutbildningar

Skydd- och säkerhetsutbildning

För vem: Samtliga med arbetsuppgifter på OKG.

Repetitionskrav: 3 år

Strålskydd i praktiken

För vem: All personal med dosimeter.

Repetitionskrav: 3 år

Strålskyddsteknik Grund §7

OKG-personal samt entreprenörers arbetsledare som innehar dosimeter.

Repetitionskrav: 3 år

Rent system

All personal med dosimeter.

Repetitionskrav: 3 år

Tillträde driftrum

För vem: All personal med tillträde till driftrum men som inte utför något ingrepp i elanläggningen, exempelvis de som utför visuella kontroller eller saneringspersonal.

Repetitionskrav: 3 år

ESA

Personal som utför kopplingar eller annat arbete i elanläggning.

Repetitionskrav: 3 år

Heta arbeten

Personal som utför arbeten som svetsning, skärning, lödning, slipning, värmning och applicering med öppen låga.

Repetitionskrav: 5 år

Olycksfall

För vem: Personal med tillträde till driftrum.

Repetitionskrav: 3 år

Lyftutrustning

För vem: Personal som handhar lyftutrustning, KIKA-certifierad utbildning.

Repetitionskrav: 5 år

Andningsskydd helmask

För vem: Drift-, skydds- och underhållspersonal med arbetsuppgifter där andningsskydd typ helmask krävs.

Repetitionskrav: 3 år