Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Kontakt

Vänd dig till oss med dina frågor!

Via e-post: info@okg.uniper.energy

Ring oss: 0491-78 60 00

Eller via vanlig post:

OKG Aktiebolag
Simpevarp 200
572 83 Oskarshamn

Besök

OKG kan i begränsad omfattning erbjuda främst grupper från universitet och högskolor, möjlighet att göra studiebesök på O3. Detta måste dock bokas lång tid i förväg via telefon 0491-76 80 80 eller e-post info@okg.uniper.energy

Karta över OKG

Fiske i Hamnefjärden

Förr var det fritt att nyttja det varma vattnet vid kylvattenutsläppet, men detta är sedan många år förbjudet. Fiskeförbud råder dessutom i hela Hamnefjärden och även en bit ut i havet, närmare bestämt i en radie på 300 meter räknat med centrum från fjärdens mynning. Förbudet är fattat för att inte fiskare ska skada mätutrustning som finns utplacerad i vattnen.

Flygförbud över Simpevarpshalvön

Transportstyrelsen har beslutat om ett så kallat permanent restriktionsområde över Simpevarpshalvön, vilket betyder att luftfart är förbjuden över halvön. Förbudet gäller alla luftfartyg inklusive drönare och modellflygplan.

Om inget annat anges nås samtliga kontaktpersoner via OKGs växel 0491-78 60 00.

VD
Johan Lundberg

Produktionschef
Andreas Roos

Avvecklingschef
Mats Ekblad

Ekonomichef
Frida Liedberg

Kommunikationschef
Théresé Andersen

Servicechef
Charlotte Axelsson Andersson

Personalchef
Martin Wallgren

Projektchef
Jenny Wirandi

Säkerhetschef
Pontus Tinnert

Säkerhetsskyddschef
Michael Stahre

Strålskyddsföreståndare
Lennart Gustafsson

Teknikchef
Jan Karjalainen

Dataskyddsombud
Johan Jaremo, dataskyddsombud.sverige@swe.uniper.energy