Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Utbyggd anläggning sväljer O3-massa

Publicerad
18 december 2020

Precis som all annan industri genererar även OKG avfall – en del av det måste dock hanteras på ett särskilt sätt. Visst avfall är radioaktivt och måste tas omhand för att skydda människa och miljö. Så kallad jonbytarmassa är just sådant avfall och de senaste åren har ett historiskt projekt pågått i avfallsanläggningen.

Fredrik Nilsson arbetar som avfallsingenjör på OKG men började som stationstekniker på O1 2012 och blev sedan turbinoperatör strax före han började på avfallet på O1/O2 för några år sedan.  Kärnpunkten stämde träff med honom, på Corona-säkert avstånd, för att få förklarat hur processen för denna del av OKGs avfallshantering går till.

Driftavfall från filtrering

För att kunna rengöra processvattnet inne i reaktorn används filter som beläggs med så kallad jonbytarmassa. Denna massa blir aktiv och måste därför tas om hand enligt särskilda rutiner. I avfallsbyggnaden gjuts massan in i kokiller som sedan transporteras till det betongförråd för aktivt avfall (BFA) som finns på halvön, i väntan på vidare transport till SKB i
Forsmark.

- När massan förs över från driftanläggningarna till avfallet är det i form av vatten och korn. Vattnet silas sedan av och förs tillbaka till anläggningen och kvar blir enbart massan som sedan ska hanteras, beskriver Fredrik.

När vattnet har separerats bort och enbart massan återstår gjuts den in i så kallade kokiller. Dessa är gjorda i betong och har samma form och funktion som en låda. De rymmer en kubikmeter material men endast 154 kilo massa förs ner i den. Efter massan fyller man på kokillen med vatten och torrcement. De tre beståndsdelarna, massan, vattnet och torrbetongen, blandas sedan samman och hela kokillen fungerar likt en cementblandare där själva blandaren gjuts in. Det tar ungefär sex timmar att fylla en kokill och blanda dess innehåll och därefter ska det härda i två dygn. Detta för att vattnet i blandningen ska kunna ta sig ut innan man efter två dygn gjuter ett cirka 300 kilo tungt och 10 centimeter tjockt lock som förseglar kokillen. Ungefär ett dygn efter att locket har gjutits kan den förseglade kokillen transporteras till BFA där en extra nuklidspecifik mätning görs.

Historisk milstolpe

Tidigare har enbart massa från O1 och O2 hanterats men i november 2018 gjordes så den första stora sändningen av jonbytarmassa från O3 till avfallsanläggningen. Detta blev möjligt efter att man utökat byggnaden från en sil till två för att förhindra att processen stoppas av att massan sätter igen filtret. Man konstruerade det så att den ena silen kan backspolas
om det sätts igen samtidigt som den andra delen kan fortsätta överföringen.

I den första sändningen 2018 levererade strax över två och ett halvt ton jonbytarmassa till avfallet. Den andra stora sändningen skedde i juni 2020 och då med omkring tre ton massa. Den första omgången resulterade i 17 kokiller och den man arbetar med nu väntas landa på 20 kokiller totalt. Man räknar med att man transporterar in, fyller och förseglar tre kokiller på två veckors tid.

- Under de tidsperioder man inte hanterar jonbytarmassa från O3 hanterar man avfall från O1 och O2 – och ibland avfall från den egna avfallsanläggningen. Man kan nämligen inte blanda avfall från O1/O2 med avfall från O3, berättar Fredrik.

Avfallsanläggningen byggdes samtidigt som O1 och har utökats allt eftersom att OKG har gjort detsamma. Nu tar man hand om jonbytarmassa från O3 som tidigare inte har kunnat hanteras i stora mängder och den totala mängden jonbytarmassa som väntar på att gjutas in kommer att generera omkring 600 fyllda betongkokiller.