Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Stor utbildningsinsats i svåra tider

Publicerad
5 maj 2020

Mitt i pågående pandemi är OKG tvungna att låta arbetet pågå så vanligt som det går i en ovanlig situation. Inför driftsättningen av nya haveriinstruktioner och uppdaterade övergripande störningsinstruktioner inklusive instruktioner för den oberoende härdkylningen på O3 sker utbildningsinsatser för kontrollrumspersonal och delar av beredskapsorganisationen.

Det är en smått stressad Ken Stenman, projektledare för programmet, som pratar med mig på vägen hem en fredag efter ännu en lång arbetsvecka.

- Det har varit 19 kreativa elever denna veckan, säger han glatt. Vi har mellan 15 och 20 utbildningsdeltagare vid varje utbildningstillfälle.

Antalet elever är fler än det antal personer som ingår i ett vanligt skiftlag och anledningen till det är att andra funktioner också övas. I och med projektet som hanterar konsekvenslindrande haverihantering, kallat SAMG (Severe Acciden Management Guidelines), både har uppdaterat befintliga störningsinstruktioner men också tagit fram nya haveriinstruktioner finns ett stort utbildningsbehov. Förutom att skiftlag utbildas finns även en ny funktion; teknisk stöd central där roller som anläggningsledare, driftkoordinator, underhållskoordinator, strålskyddskoordinator och termohydraliker ingår. Dessa funktioner, kontrollrumspersonal och teknisk stöd central, övas tillsammans med den befintliga beredskapsledningen. Tanken är att skiftlaget under ett haveri hanterar den fast installerade utrustningen medan teknisk stöd central reparerar installerad utrustning och hanterar mobil utrustning som kan behövas (exempelvis mobila dieselaggregat) samt gör värdering av gränsvärden.

- Då grupperna under en haverisituation sitter separerade görs även så under övningarna, berättar Ken. Och det är ju även bra med tanke på Coronapandemin.

De olika funktionerna sitter åtskilda under övningarna, precis som de skulle göra i händelse av ett verkligt haveri, vilket ökar trovärdigheten. Kommunikation mellan funktionerna sker via radio eller mobiltelefoni. Utbildningarna började redan hösten 2018. Våren 2019 hade man 3 utbildningsdagar, hösten samma år hade man 5 heldagars utbildning och nu, våren 2020, 10 dagar. Då utbildningen riktar sig till samma målgrupp vid varje tillfälle innebär det att utbildningseffekten är mycket hög.

- Det är en av de största utbildningsinsatserna som har genomförts i OKGs historia, menar Ken. Det är alltid anläggningen som är i huvudfokus, med nya funktioner och nya roller. Trots att det är en intensiv och lång utbildning är det överlag väldigt positiv feedback!

Den första utbildningsveckan av två har en teroretisk inriktning där fokus ligger på den oberoende härdkylningen, de omarbetade övergripande störningsinstruktionerna samt de nyframtagna haveriinstruktionerna. Under den andra utbildningsveckan består de första två dagarna av förberedelse, teori och övning. De sista tre dagarna är vigda åt så kallade samfunktionsövningar samt validering av instruktionspaketet, för att se hur väl man kan följa dem.

- Valideringen går bra, de gör självskattning vid varje pass. Jag har två kollegor, varav en, Ronny Andersson, från KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning), som kontrollerar hur det går för skiftlaget, medan Thomas Adolfsson observerar beredskapsledningens agerande. Själv kikar jag på hur det går för tekniska stöd central, säger Ken. Valideringskriterierna är både övergripande och scenariospecifika, där möjliga förbättringar för både utformningen av SAMG och utbildningen ska identifieras.

Utbildningsinsatsen kräver nya tekniska lösningar för att kunna genomföras. O3s fullskalesilumulator är uppdaterad med den oberoende härdkylningsfunktionen, men den klarar inte av att simulera haveriförlopp på det sätt som utbildningen i detta fall behöver. Då krävs det att man är kreativ, något som Ken och de övriga uppenbarligen är. Det man istället gjort är att använda sig av de analysverktyg man har i sitt vanliga arbete och applicera dem i olika haveriscenarior. Man använder också simulerade paneler för att få övningarna trovärdiga.

Dessa tvåveckorsutbildningar började vecka 10 och kommer pågå vecka 19 ut och anledningen till att Ken blev involverad i utbildningen är att han var projektledare för framtagning av SAMG. Men det slutar inte där. Redan till höstens återträning kommer utbildning om de förnyade störningsinstruktionerna, de nya haveriinstruktionerna och den oberoende härdkylningen att tas upp i utbildningen.

- Man kan väl säga att utbildningsinsatsen når sin höjdpunkt hösten 2021 då vi har en stor beredskapsövning där OKGs fokus kommer att ligga på haveriinstruktionerna. Som jag sa förut, så här stor utbildningsinsats har det nog aldrig tidigare varit på OKG, avslutar Ken.