Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Spindlarna i nätet

Publicerad
6 juni 2021

En organisation är ingenting utan sina medarbetare. På OKG finns många viktiga funktioner som på olika sätt är bärande för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt plan. I den här artikeln möter vi Linda och Carola, två viktiga nyckelspelare med avseende på OKGs fysiska skydd och den övergripande arbetsmiljön på OKG.

Två viktiga områden för att OKG ska kunna verka och fungera är det fysiska skyddet och medarbetarnas arbetsmiljö. Organisationens fysiska skydd behöver upprätthållas utifrån de krav som ställs på oss. På samma sätt behöver fastighetsservice, servicefunktioner och lokalvård fungera för att vi ska kunna upprätthålla en god arbetsmiljö. Bakom detta viktiga arbete står ett stort antal kompetenta medarbetare från Securitas och Coor.

Linda Johansson är anställd av Securitas och arbetar som operatör i Bevakningscentralen, vars arbete bygger på att upprätthålla det fysiska skyddet på OKG.

Det är ett arbete där man verkligen är spindeln i nätet, beskriver Linda.

- Mycket av det som händer på OKG går via Bevakningscentralen, fortsätter hon, vilket medför att arbetstempot kan variera snabbt. Det är både spännande och utmanande! Exempelvis är vårt arbete en avgörande faktor för att rätt instanser kommer till rätt plats utan dröjsmål vid oförutsedda händelser.

Linda Johansson

Spindel i nätet-referensen går att applicera även på Carola Holmbergs funktion. Carola arbetar som gruppledare inom lokalvården på Coor, ett jobb som innebär koordinering, samordning och samarbete med såväl kollegor som den övergripande verksamheten. Listan över de dagliga arbetsuppgifterna kan göras lång.

- Varje dag på jobbet är olik den andra, menar Carola. Det beror helt på vad som händer och sker. Under en arbetsdag tar jag bland annat emot ny personal, förser med arbetskläder, hanterar felanmälningar och sjukanmälningar, har kontakt med transport, fastighetssidan, lokalvårdar och samverkar med de olika arbetsgrupperna. Ofta hit och dit på cykel, säger Carola och skrattar.

Carola Holmberg

Både Linda och Carola beskriver hur revisionsavställning i kombination med den pågående pandemin ställer högre krav på arbetet. Nya och ständigt förändrade rutiner, försiktighetsåtgärder och flexibilitet kännetecknar nu vardagen mer än någonsin tidigare. Trots det är de samstämmiga om det bästa med arbetet.

- Det bästa med mitt jobb är mötet med andra människor, att samarbeta i grupp och att identifiera möjligheter och göra förbättringar för kund och vår egen arbetsmiljö som lokalvårdare, menar Carola.

Linda beskriver det bästa med sitt arbete på liknande vis.

- Sammanhållningen och det teamwork man har med sina kollegor är det bästa med arbetet i bevakningscentralen, menar hon. Även kontakten med OKG och entreprenörer samt de olika utmaningarna som jobbet innebär.

Att arbetet inte vore någonting utan kollegorna står klart. Det är tillsammans vi tar oss igenom såväl med- som motgångar. OKGs alla dolda hjältar förtjänar att lyftas fram i rampljuset – Linda och Carola är två av dem.