Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Säkerheten säkras och sätts på prov under revisionen

Publicerad
22 april 2022

Säkerheten är i fokus varje dag i ett kärnkraftverk, men under revisionsavställningen blir det om möjligt ännu mer påtagligt. De vanliga rutinerna ändras och det blir förändrade krav och nya prövningar för säkerheten. Ann-Charlotte Pernius är revisionsledare för 2022 och hon har koll på vad man behöver tänka på när anläggningen får besök av flera hundra entreprenörer och man samtidigt lyfter på locket till reaktorn.

En revision görs bland annat av just säkerhetsskäl och under en revision får man möjlighet att kontrollera så att alla säkerhetssystem fungerar och passar på att göra tester och underhållsarbete som man inte kan göra när reaktorn är i drift. Man byter ut en femtedel av bränslet och ser över anläggningen i stort för att försäkra sig om att allting fungerar som det ska. Man utför också de tester med myndighetskrav som anläggningen har. Det här garanterar inte bara att elen ska kunna produceras som planerat, utan gör också att anläggningen förblir säker.

– När vi är klara med revisionen har vi en bra status på anläggningen inför nya driftåret, säger Ann-Charlotte Pernius.

Under revisionen är det ungefär 800 externa resurser som kommer in på anläggningen och arbetar, dag som natt, under några veckor. De kommer från flera olika länder och många av dem har specifik kompetens som efterfrågas på många olika kärnkraftverk.

– De som kommer hit och arbetar under revisionen går igenom precis samma säkerhetskontroller som vi andra som arbetar här. Man gör samma bakgrundskontroll inklusive drog- och alkoholtester. De flesta som kommer hit är från firmor som arbetar på flera kärnkraftverk, inte bara i Sverige, säger hon.

De här säkerhetskontrollerna som alla måste genomgå gör det i princip omöjligt att få in folk med kort varsel. Det går inte att plötsligt upptäcka att något tungt måste lyftas inne på anläggningen och ringa in en lokal entreprenör som har en kran.

 – Nej, det går inte. Det är därför vi börjar planera arbetet fyra år i förväg för att undvika sådant. Nu, precis innan vi ska sätta i gång med årliga revisionen 2022 håller vi på och detaljplanerar för 2023.

Den huvudsakliga anledningen till att man överhuvudtaget gör en revision är att man byter ut en del av bränslet. Det är så klart aldrig riskfritt att handskas med kärnbränsle, även när reaktorn är avstängd, men till största delen är det vanliga arbetsmiljörisker här som vilket kraftverk eller större industri som helst.

– Det finns alltid risker, i alla kraftverk eller till exempel pappersbruk, med höga temperaturer, höga tryck och varm ånga. Vi har ju också alla de riskerna, plus strålningen. Man kan säga att det är tre risker som skiljer oss från andra och det är koncentrerad energi, resteffekt och radioaktivt material. Vi eldar ju inte ved eller olja i vår panna, utan klyver uran, säger Ann Charlotte Pernius.

Bytet av bränslet kan man beskriva som att man öppnar locket på reaktortanken och lyfter upp en 4 meter lång förbrukad bränslepatron åt gången, men inte över vattenytan, bränslet är alltid täckt av minst 4 meter vatten och sedan stoppas nytt bränsle ner i den positionen. De gamla bränslestavarna placeras i förvaringsbassänger innan de körs från anläggningen i speciella behållare till mellanlagret Clab i Oskarshamn i väntan på slutförvar.

All hantering av bränslet sker under vatten, vilket skärmar av den strålning och resteffekt som finns kvar. Revisionen är i normala fall det enda tillfället som man öppnar reaktorn och hanterar bränslet.

– Ja, vi öppnar bara locket en gång om året om det inte skulle bli något fel eller vi måste stoppa och t ex byta ett skadat bränsle, säger Ann-Charlott Pernius.