Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Revision – så funkar det

Publicerad
14 april 2022

På måndag den 18 april går startskottet för 2022 års revision på OKG. Alla som jobbar med kärnkraft på ett eller annat sätt har någon gång hört talas om, eller varit med om, en revision. Men vad är en revision, eller revisionsavställning som det egentligen heter? Vad händer och hur går den till? För att få svaret på frågan ”Hur funkar en revision” fick Ann-Charlotte Pernius hjälpa till. Hon är Revisionsledare för revisionen 2022 och har järnkoll på hur det funkar.

Först och främst, inom kärnkraft har revision ingenting med revisorer att göra. Det är bara ordet som är gemensamt med den ekonomiska granskning som revisorer gör av ett företag.

– Nej, det har överhuvudtaget ingenting med revisorer att göra. Det är kanske lite dumt att det heter samma. En revision är väl att man går igenom någonting, och det stämmer ju, säger hon.

Ann-Charlotte Pernius beskriver en revision på ett kärnkraftverk som en service på bilen. Man underhåller och kontrollerar, byter ut saker och uppdaterar delar, allt för att bilen – eller kärnkraftverket – ska fungera fläckfritt. Det här görs förstås under hela året, precis som du gör med din egen bil. Du tvättar och underhåller bilen för att se till att det funkar, men sedan måste den ändå in på service för en mer grundlig kontroll.

Under revisionen, då reaktorn stoppas, har man även möjlighet att göra underhåll och tester som man inte kan göra under drift.

– Huvudanledningen till att vi har revision en gång om året är att vi måste byta ut bränslet. Vi byter ut en femtedel så efter fem år har allt bränsle bytts ut. Bränslet måste man byta eftersom det tar slut. Det är som en fyra meter lång bränslepatron som håller i fem år.

Revisionen kan genomföras när som helst under året, så länge det inte krockar med att andra kärnkraftverk i Sverige har revision samtidigt. Dels för att elproduktionen måste säkras även när en reaktor står still, dels för att entreprenörerna som kommer och gör en stor del av det inplanerade arbetet inte kan vara överallt samtidigt. Oftast sker revisionen under sommarhalvåret eftersom efterfrågan på el inte är fullt lika hög då som under vintern.

En revisionsavställning är, som ni förstår, inte något man kokar ihop under en kaffepaus. De planeras fyra till fem år i förväg. Det är en hel del som ska planeras och kartläggas. Vilka förändringar ska göras, behövs det uppdateringar om ett par år, vilka delar måste bytas just det året och vilka tester måste genomföras?

Mycket av planeringen går att göra på förhand. Under det vardagliga arbetet upptäcker man saker som behöver åtgärdas och ser vilka som kan vänta. Men man kan även hitta saker som behöver fixas under revisionens gång. Det kan dyka upp problem under tester där man märker att en ventil behöver bytas ut eller kalibreras eller så upptäcker man att en större del var i behov av reparation när man reparerade en mindre del.

– Det är återigen som med din bil. Man lämnar in den på service för att byta bromsklossar, och då märker de att de måste byta bromsskivorna också, säger Ann-Charlotte Pernius.

Revisionen pågår samtidigt på hela anläggningen, dag som natt i flera veckor, och det är många processystem som kollas och testas. Vissa system måste självklart vara i drift även under arbetet, som vatten och värme samt vissa säkerhetssystem, men vissa system finns det flera av (redundans) och då kan man ställa av ett i taget och passa på att smörja ventiler och byta oljor.

Den huvudsakliga anledningen till revisionen må vara att byta ut bränslet, men revisionen är också en viktig garant för säkerheten på två olika sätt. Det förebyggande arbetet som revisionen innebär gör att man kan säkra trygg leverans av el från OKG, att inga avbrott ska behöva göras i produktionen. Samtidigt garanterar den också att alla säkerhetssystem fungerar som de ska och att driften förblir säker.