Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Rensverk sätts under lupp

Publicerad
23 april 2024

Precis som på vilken arbetsplats som helst behöver den fysiska, såväl som den psykosociala miljön, på ett kärnkraftverk ses över i form av olika skyddsronder. Under en revision är skyddsronderna av ännu större vikt då både personal och antalet arbeten som ska utföras blir fler. När startskottet gått för andra halvan av årets revision har turen kommit till O3:s intagsbyggnad där rensverket ligger.

På Oskarshamnsverket 3 samlas ett 15-tal personer på plan två på inaktiv sida den här blåsiga onsdagen i mitten av april. Det är en salig blandning av OKG-medarbetare från olika avdelningar så som brand, yttre miljö och produktion. Beroende på var skyddsronden ska äga rum är det olika yrkesgrupper som följer med. Är det på kontrollerad sidan är exempelvis strålskydd alltid med, men den här eftermiddagen ska vi bara befinna oss på inaktiv sida, det vill säga platser där ingen risk för strålning från radioaktiva ämnen föreligger. Medarbetarna delas upp i två grupper där en av grupperna ska gå skyddsrond inne i kylvattenbyggnadenoch en trupp ska bege sig till det så kallade rensverket.

- Man har skyddsrond i olika delar av anläggningen, det skulle ta för lång tid om vi skulle gå igenom allt på en gång, förklarar Lotta Pernius som är revisionsledare och är den som håller i dagens skyddsrond.

Innan revisionen drar i gång gör man en till två skyddsronder för att se över att allt fungerar som det ska och under revisionens gång har man sedan skyddsrond varje tisdag och torsdag. Och skyddsronderna är det inget som slarvas med, det är ett viktigt jobb som säkerställer att personalen följer de regler och anvisningar som finns och för att säkerställa att medarbetarna har en bra arbetsmiljö.

Utanför rensverket blåser det full storm och alla som är med på skyddsronden är utrustade med speciella arbetsskor, reflexvästar, hjälmar och skyddsglasögon. Alla medarbetare har sina speciella checklistor och olika ögon på vad man ska titta efter. Inne på rensverket är det full aktivitet, ställningar byggs, det som är trasigt lagas och alla komponenter underhålls för att klara ytterligare ett år i kärnkraftverkets tjänst. Men vad är egentligen ett rensverk? Markku Wiis från Coor är arbetsledare och har nu under revisionen hand om sex medarbetare inne på rensverket och han förklarar:

- Det är här vi tar in allt kylvatten och rensverket är precis vad det låter som, det är ett verk för att rensa bort sådant som inte ska vara här. Det handlar om att rensa bort fisk, musslor, sjögräs och annat. Det är som en grov första rengöring av vattnet kan man säga.

Inne på rensverket pågår det full aktivitet med bland annat ställningsbyggande.

Eva Karlsson arbetar som miljöingenjör och kollar under skyddsronden så att allakemikalier står i kemikalieskåpet och att de är märkta, invallade och att det finns skyddsblad för dem. Hon tycker det är givande att få följa med ut på skyddsronder.

- Det är roligt att vara ute i verksamheten och träffa andra från OKG. Att få känna den här samhörigheten är viktigt.

Efter en dryg halvtimme har hela rensverket inspekterats och Lotta Pernius är nöjd med vad hon har sett. Inga större störningar att anmärka på och man följer tidsplanen till punkt och pricka.

- Det är klart att vi har sett förbättringsområden, men vi har sett många goda exempel med. Trappan till dykarna har verkligen blivit ett lyft för arbetsmiljön, säger hon.

Lotta Pernius är noga med att lyfta alla förbättringsarbeten som sker.

Det är dags att ta skydd mot blåsten och det annalkande regnet inne på O3 igen. Här samlas nu båda grupperna för en genomgång av vad man har hittat för förbättringsområden och vilka observationer som ska skrivas under respektive skyddsrond. Skyddsutrustningen skalas av lager för lager och revisionen kan fortsätta mot OKG Excellence.