Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Pre SALTO: En anläggning i mycket bra skick

Publicerad
9 september 2022

Nu har IAEA genomfört sin Pre SALTO granskning av Oskarshamn 3 (O3) och överlämnat granskningsrapporten till OKG. Under det avslutande mötet lyftes såväl förbättringsmöjligheter som exempel på föredömlig hantering av OKG inom drifttidsförlängning. IAEA konstaterade också att O3 är en anläggning i mycket gott skick.

- Det har varit intensiva dagar med hårt arbete präglat av en öppen, professionell atmosfär

med bra dialoger, vilket varit viktigt ur mitt perspektiv. Jag vet att det granskande teamet uppskattat detta, säger Tommy Holm, Host Peer, efter avslutningsmötet.

Tommy Holm

På mötet tackade IAEAs Team Leader Mr. Martin Marchena för insatserna, det goda samarbetet och det vänliga tillmötesgåendet, som visats under de nio intensiva dagar som granskningen pågått. Han sammanfattade och lyfte särskilt fram tre observationer som det granskande teamet gjort, där det kommer att krävas ökat fokus och ansträngningar för OKG. Exempelvis att ytterligare definiera organisationsupplägget beträffande Long Term Operation. Vidare lyftes tre observationer fram där OKG redan arbetar föredömligt, såsom tillämpningen av Machine Learning och Artificiell Intelligens för att få tidiga indikationer gällande turbinerna. 

SALTO står för Safety Aspects of Long Time Operation och en Pre SALTO är en slags avstämning av nuläget före det att SALTO genomförs på OKG 2024, då IAEA återvänder till OKG och till Sverige. 

Totalt är det sex områden som har granskats och OKG har under kommande veckor möjlighet att kommentera IAEAs observationer. Samtidigt startar OKG en analys av förbättringsmöjligheterna, som därefter ska omvandlas till en konkret handlingsplan. 

- Jag känner stolthet och är oerhört imponerad av de ansträngningar som gjorts under granskningen, både av våra counterparts och av en stöttande OKG-organisation, avslutar Tommy Holm, och passar på att tacka alla inblandade.