Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Oberoende härdkylning - en utveckling av säkerheten

Publicerad
4 juni 2020

Under årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 kommer ett nytt system för den oberoende härdkylningen att implementeras. Men diskussioner om en oberoende härdkylning har pågått länge. Ett exempel på det är att Oskarshamn 1 konstruerades med en hjälpkondensor som har fungerat väl under de 45 år som den var i drift.

I efterdyningarna av jordbävningen och flodvågen som orsakade kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011, och påföljande stresstester, kom Strålsäkerhetsmyndigheten med ett föreläggande om införandet av oberoende härdkylning på Ringhals, Forsmark och OKG. Enligt föreläggandet ska detta vara infört på anläggningarna innan årets slut.

Det finns två typer av scenarier som ligger till grund för myndighetens föreläggande. Det första innebär kortfattat att man inte kan tillgodoräkna sig det vanliga intaget av kylvatten från Östersjön. Detta visade sig dock inte kräva någon åtgärd då O3s grundkonstruktion har en backventil vid uttagssidan som gör att det kan fungera som intag om det ordinarie sätts ur funktion. Det andra scenariot, som kallas ELAP (Extended Loss of AC Power), innebär en långvarig förlust av icke-batterisäkrat nät (det batterisäkrade systemets uppgift är att förse säkerhetsrelaterade objekt med avbrottsfri elkraft). Det är i händelse av detta man nu förstärker O3 med den så kallade oberoende härdkylningen.

- Kortfattat kan det beskrivas som att man installerar in ett nytt system, bland annat innehållande nya rör, ny el, nya ventiler och en ny dieselmotordriven pump för att kunna ta vatten från den befintliga centralbassängen för att kyla härden i en händelse då all annan elkraft än den batterisäkrade inte finns tillgänglig, säger William Wiberg som jobbar som processingenjör och är väl förtrogen med det nya systemet.

Enligt krav från myndigheten måste detta kunna ske i 72 timmar, vilket det nya systemet klarar. I detta scenario måste man alltså anta att de system som normalt sett tar hand om anläggningens härdkylning/resteffektkylning inte kan tillgodoräknas. I händelse av det som beskrivs ovan snabbstoppas omedelbart anläggningen automatiskt vilket avbryter kärnklyvningen i härden. Bränslet i reaktortanken kommer dock att fortsätta generera värme på grund av resteffekten. Värmen gör att vatten fortsätter koka av från reaktortanken och vattennivån kommer att börja sjunka i detta scenario. Då nivån når ett fördefinierat gränsvärde görs det nya systemet automatiskt redo för att pumpa in vatten till reaktortanken. För att trycket ska sjunka inne i reaktortanken dumpas ånga från reaktorn till wet well. När trycket har sjunkit börjar pumpen i det nya systemet automatiskt pumpa vatten från centralbassängen in till reaktortanken.

Förenklad processbild av det nya systemet för oberoende härdkylning.

Om vattnet i centralbassängen riskerar att ta slut kan vatten tas från de två brandvattentankar som finns till O3s förfogande, vatten som kan pumpas in till centralbassängen och vidare in i reaktortanken. Om även dessa skulle riskera att ta slut kan man även ta vatten från Söråmagasinet.

- OKG har valt en annan lösning än Ringhals och Forsmarkav flera olika anledningar. Från början var tanken att både O2 och O3 skulle innefattas av den oberoende härdkylningen. När så nedläggningsbeslutet av O1/O2 kom 2015 innebar det att lösningen för den oberoende härdkylningen kunde anpassas specifikt för O3, varvid man valde det här alternativet.

William Wiberg

Systemet ska alltså vara i funktion före slutet av 2020 och är en del av OKGs långtidsplanering för att vi ska kunna producera klimatsmart el under en lång tid framöver. Trots att själva lösningen kan te sig enkel är själva installationen både komplex och omfattande, än mer så under en pågående pandemi. För att skydda alla som arbetar så långt det går har OKG valt att tidigarelägga revisionsstarten från den 22 augusti till den 1 augusti.

- OKG har valt denna lösning för att kunna minska antalet människor som är inne på O3 samtidigt, berättar Patrik Köhler som jobbar med övergripande pandemifrågor på OKG. Vi kommer utifrån rådande pandemi på säkrast möjliga sätt genomföra revisionsavställningen för att skydda både vår egen och våra entreprenörer så långt vi kan. Sen kan man inte bortse från det egenansvar som alla måste ta när det bland annat gäller det sociala ansvaret och att hålla god handhygien.

Kortfattad teknisk data

  • Batterisäkrat nät – förser säkerhetsrelaterade objekt med avbrottsfri elkraft.

  • Centralbassäng – rymmer cirka 2000 m3 vatten som i det nya systemet kan förse härden med vatten.

  • ELAP, Extended Loss of AC Power – inget yttre nät, ingen husturbindrift, ingen av de fyra stora ordinarie/befintliga reservdieslarna startar.

  • Resteffekt – efter att reaktorn stängts av och kärnklyvningarna upphört fortsätter bränslet att generera värmeenergi då en del av atomkärnorna som skapats under driften är radioaktiva och sönderfaller.

  • Söråmagasinet – innehåller 120 000 m3 vatten som via brandvattensystemet kan fylla på centralbassängen (och kan fyllas på med vatten från Laxemar å).

  • Tryck i reaktortanken – ligger under normal drift på cirka 70 bar, men för att vatten ska kunna komma in via det nya systemet måste trycket minskas till omkring 12-13 bar.

  • Wet well – vattenfylld del av reaktorinneslutningen. Är placerad likt en munk runt reaktortanken.