Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Nu tar vi kärnkraften in i framtiden

Publicerad
25 mars 2021

För att skapa en fossilfri framtid kommer det att krävas en kraftigt ökad tillgång på ren el. På Uniper tillsammans med OKG undersöker vi hur kärnkraften kan fortsätta att vara en viktig del i framtidens energisystem.

Sverige behöver på kort tid öka tillgången på fossilfri el för att stötta elektrifieringen av industrin, transportsektorn och samhället. I Energimyndighetens nya prognos bedömer man att elanvändningen kommer att uppgå till 234 terawattimmar (TWh) år 2050, vilket kan jämföras med dagens 140 TWh.  För att klara denna ökning i elförbrukningen behöver alla fossilfria kraftslag användas och byggas ut i balans. Även kärnkraften, då det behövs en balans mellan planerbar och intermittent kraft.

För att kunna möta den ökande efterfrågan på ren el som förväntas på 2030-talet behöver vi redan nu medverka till att skapa rätt politiska och regulatoriska förutsättningar. Hur skapar vi industriella samarbeten och hur ser vi till att säkra framtidens kompetensbehov? Charlotte Axelsson Andersson, Servicechef på OKG, leder det här arbetet på Uniper:

– Vi har analyserat vilka utmaningar energisystemen står inför på sikt. Vilken produktion når slutet på sin livscykel, och när gör den det? Hur påverkar detta energiomställningen? 

Charlotte Axelsson Andersson, Servicechef på OKG och Adam Kanne, Senior Advisor Regulatory Affairs inom Uniper Sverige.

Olika tekniker i fokus

Vi fokuserar på tre möjliga tekniker: GEN3+, SMR (små modulära reaktorer) och GEN4, eller AMR (avancerade modulära reaktorer) som vi föredrar att kalla dem. GEN3+ är den mest mogna av dessa tekniker, de modernaste reaktorerna i dag räknas till denna teknik.

SMR är en teknik som är högaktuell för Uniper. Vi har precis lämnat in en ansökan till Energimyndigheten på 125 miljoner kronor för att uppföra en forskningsanläggning där vi ska testa material och komponenter i en ny typ av liten avancerad reaktor som använder bly som kylmedel. Fördelarna med denna SMR-anläggning är många. Den använder sig av passiva säkerhetssystem vilket innebär att kylsystemet är helt automatiskt och självcirkulerande och bygger på gravitation. 

En annan fördel är att reaktorerna kan massproduceras i fabrik och sedan kopplas ihop på sajt, och dimensioneras efter behov, vilket gör det möjligt att pressa kostnaderna. Ytterligare en fördel är att dessa SMR-reaktorer inte bara är anpassade för elproduktion, som dagens kärnkraftverk, utan de ska även kunna producera till exempel fjärrvärme, processvärme, vätgas och elektrobränsle. SMR ska också kunna producera el i anslutning till den industri där elen behövs.

– Målet med hela satsningen är att vi ska kunna kommersialisera en sådan reaktor till mitten 2030-talet. Och i nuläget inom ramen för det här projektet, är målet att skapa ett konsortium inom svensk industri och akademi, berättar Charlotte.

Slutligen tittar vi även på förutsättningarna för AMR (avancerade modulära reaktorer). AMR utnyttjar bränslet upp till 100 gånger effektivare än dagens reaktorer, vilket minskar avfallets långlivade komponenter och därmed lagringstiden.

– AMR är den teknik som vi ser är minst mogen, men kan bli viktig på sikt, säger Charlotte.

Illustration: Minireaktorn Sealer. Copyright, Blykalla reaktorer.

Vägen framåt

De kommande fem åren avgör politiken förutsättningarna för Sveriges framtida konkurrenskraft. Elektrifieringen av samhället behöver leverera både fossilfrihet och konkurrenskraft.

- Allt fler studier visar på att en teknikneutral approach med kärnkraft ger betydligt lägre utsläpp och bättre leveranssäkerhet till lägsta kostnad, säger Adam Kanne, Senior Advisor Government Relations. 

Vi övertygande om att kärnkraften kommer att vara en del av elsystemet även i framtiden. Sverige står inför en energiomställning där vi vill vara med och bidra till att ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle samtidigt som vi vill utveckla industrins konkurrenskraft. Forskningsanläggningen i Oskarshamn som Uniper driver tillsammans med Blykalla och KTH är ett tydligt exempel på hur de vill lägga grunden för ett fossilfritt energisystem som kan fortsätta att försörja vår svenska industri med el.

– Vi vill gärna se fler liknande industriella samarbeten i framtiden. Det är här vi kan visa att kärnkraften har en nyckelroll att spela i framtidens svenska fossilfria elsystem, säger Adam.

Illustration: Blykallas brittiska kärnkraftverksdesign består av fyra reaktorenheter och kommer att kunna producera 220 megawatt elektricitet under 25 kalenderår med hjälp av en enda laddning bränsle. Copyright, Blykalla Reaktorer.