Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Kylvattenvägarna - ett av revisionens större projekt

Publicerad
4 maj 2023

Ett av de större projekten under årets revisionsavställning på OKG sker i kylvattenvägarna till Oskarshamn 3. Ett imponerande arbete som utförs i en utmanande arbetsmiljö präglad av bland annat höjder, fukt och mörker. Projektet involverar drygt 100 personer och pågår i över två veckor, något som föranletts av noggrann planering mellan OKG och medverkande entreprenörer.

Via det 650 meter långa djupvattenintaget utanför Simpevarpshalvön når havsvattnet fram till rensverket. Därifrån leds det vidare genom en över 300 meter lång bergtunnel. Tunneln mynnar sedan ut under reaktorbyggnaden där vattnet leds upp via sex inloppspumpar som under drift vardera pumpar in cirka 9 000 liter i sekunden för kylning av reaktorn. Det är här, på 22 meters djup ner i marken, som en del av arbetet under årets revision pågår.

Utrymmet där arbetet utförs

Utrymmet, som vanligtvis är helt vattenfyllt, är nu inklätt med byggnadsställningar och upplyst av starka LED-lampor. Ställningarnas många trappor sträcker sig hela vägen upp till kanten på markplan och överallt på olika höjdnivåer pågår arbeten så som svetsning, borrning och uppsättning av kabelkanaler.

- Bara ställningsbyggandet i sig är utmanande i den här miljön. Vi fick hissa ner byggarbetarna i en personkorg till bottennivån för att kunna bygga upp ställningarna till marknivå, säger David Almqvist, arbetsledare hos leverantören Dynacon.

Sedan Oskarshamn 3 stod klar 1985 har kanalen aldrig tidigare tömts så djupt på inloppssidan som i år, och det är en imponerande ingenjörskonst som blottar sig när vattnet runnit tillbaka.

- Den främsta anledningen till att vi tömmer inloppskanalen i år är att vi följer planen för tömning av kanalerna som projektet driver för att förhindra korrosionsskador samt öka livslängden på anläggningen. Detta gör vi genom att installera så kallade katodiska skydd, vilket lite förenklat innebär större rostskydd, säger David Almqvist.

- Vi borrar igenom betongen för att komma åt armeringen. Väl där punktsvetsas kabelanslutningar så att de ska kunna strömsättas, vilket skyddar armeringen från att rosta, fortsätter David.

För att klara av komplexa arbeten i den utmanande arbetsmiljön, är planering och förberedelser återkommande ledord. Innan revisionsstarten genomfördes en övningsvecka tillsammans med samtliga revisionsarbetare som deltar i projektet. Detta för att få en tydlig förståelse för jobbets innebörd i praktiken.

- Att ge samtliga deltagare rätt förutsättningar för att kunna arbeta säkert är en självklarhet för oss. Varje arbetsgrupp gör alltid en noggrann PJB (pre-job brief) inför varje nytt arbetsmoment, säger Kerstin Krüger, projektledare på OKG.

Men det är inte bara noggranna förberedelser som lyfts fram. Även uppföljning är något som prioriteras i projektet.

- Synpunkter från våra entreprenörer är oerhört viktigt och är något som bidrar till att vi kan utvecklas och bli bättre, understryker Kerstin Krüger.

Ljudet från borrmaskiner, hammare och svetsar fyller utrymmet och studsar mellan bergväggarna och betongen, men det som är mest framträdande är den aktiva dialogen mellan revisionsarbetarna. Att ständigt kommunicera och hjälpa varandra är en grundförutsättning för att kunna utföra arbetet tryggt och säkert.

- Vikten av tydlig kommunikation och ett gott lagarbete är helt avgörande för att lyckas, avslutar David och Kerstin samstämmigt.

Samtidigt hissas ytterligare en säck med byggmaterial ner i djupet och arbetet med att göra Oskarshamn 3 redo för ett nytt produktionsår löper vidare.

Projektledare Kerstin Krüger och Arbetsledare David Almqvist

Pågående arbete i en av pumpfickorna