Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Kompetensväxling genom arbetsrotation på hög nivå …

Publicerad
1 februari 2021

Ett stafettlopp vinner man aldrig ensam. Det vinnande lagets segrar bygger framförallt på effektiva växlingar mellan de olika sträckorna. Detta får Andreas Roos och Mats Ekblad utgöra levande exempel på när de nu lämnar över stafettpinnarna till varandra. De tar nämligen bägge vid där den andre lämnar …

Den 1 februari sker ett skifte på de ledande befattningarna inom OKGs produktions- respektive nedmonteringsverksamhet. Mats Ekblad lämnar rollen som chef för avdelning P för att axla ansvaret för avdelning A och OKGs nedmonteringsverksamhet. Han efterträder därmed Andreas Roos på den befattningen. Andreas kliver samtidigt in som Mats efterträdare som chef för avdelning P och han blir alltså ansvarig för produktionen vid O3.

När Kärnpunkten pratar med dem kring detta dubbla överlämnande av stafettpinnar uttrycker de bägge entusiasm över de förutsättningar som finns till denna typ av arbetsrotation inom företaget. Genom att löpande utvärdera vart man själv vill och driva den individuella utvecklingen i den riktningen gör man sig alltid ännu mer tjänstbar och aktuell för nya uppdrag.

Fantastiska förutsättningar

- Vi utgör bara ett litet exempel på de fantastiska möjligheter som finns för att kunna vidga sina vyer och bredda den egna kompetensen, säger Mats Ekblad. Verksamheten mår bara bra av att medarbetare tar chansen till att lära sig andra uppgifter inom organisationen. Personligen upplever jag att det är stimulerande att anta nya utmaningar minst vart femte år och jag tror inte att jag är ensam om det.

Mats har i tidigare utvecklingssamtal uttryckt önskemål om en lämplig tidpunkt för honom att ta sig an nya uppgifter. Det naturliga tillfället för detta skulle vara efter genomförandet av revisionsavställningen 2020; när milstolpen att ha genomfört de slutliga installationerna av systemet för oberoende härdkylning uppnåtts.

I sina motsvarande samtal flaggade Andreas Roos för att han gärna såg en möjlighet att så småningom få knyta an till verksamheten vid O3 igen.

Ett brinnande intresse för drift

- I min tidigare roll som teknikchef hade jag mycket kontakter med produktionsverksamheten, berättar han. För drygt tio år sedan var jag också delprojektsansvarig för turbinarbetena under moderniseringen av O3. Jag brinner således för vår produktionsverksamhet och ser verkligen fram emot att få ta över den robusta anläggning som O3 är.

I hans fall ser han utmaningen i att genom ständigt förbättringsarbete fortsätta att utveckla anläggningens leveransförmåga. Det ser Andreas som särskilt viktigt, eftersom dess fossilfria elproduktion motverkar den globala uppvärmningen på både kort och lång sikt.

- Jag ser i det fallet mina erfarenheter från avdelning A när det gäller att arbeta med förändring som en tillgång, menar han. Framgången föds i dialogen med medarbetarna och jag känner mig redo för att vi tillsammans ska ta produktionsverksamheten till nästa nivå.

Nästa nivå ny affär

Mats intygar att Andreas har alla förutsättningar att lyckas i sin ambition med den effektiva och målmedvetna organisation som finns kring O3.

- Jag har haft förmånen att få vara en del i den och känner dess kapacitet, bedyrar han. Jag vet också att Andreas byggt upp en avvecklingsavdelning som är väl rustad för sitt uppdrag och för min del gäller det också att ta ett nästa steg i dess utveckling.

Mats syftar på den uttalade ambition som finns att utveckla den nedmonteringsverksamhet som för närvarande bedrivs tillsammans med Barsebäck, Uniper och Fortum till en affär som står på egna ben. Målsättningen är att vara en ledande aktör på en global marknad.

- Ett av mina bidrag blir att med stöd av mina erfarenheter vidareutveckla formerna för styrning och uppföljning av verksamheten, säger Mats. De lärdomar jag dragit av att ha varit ansvarig för ett antal omfattande revisionsavställningar på O3 är ovärderliga för att realisera de affärsmöjligheter som finns i nedmonteringsverksamheten.

Bygga vidare på trygghet

Hur mycket Kärnpunktens utsände än försöker utmana dem säger sig bägge känna sig verkligt trygga med att de axlar varandras ansvar.

- Jag vet exempelvis hur mycket Mats brinner för arbetsmiljöfrågor, säger Andreas. Dessa är ju särskilt viktiga i en verksamhet med flera samordningsansvar för de olika inhyrda resurser som utför arbetena i anläggningarna.

- Och Andreas kommer definitivt kunna bidra genom att se O3-verksamheten med helt nya ögon, fyller Mats i. Detta även om han på olika vis jobbat med anläggningen tidigare.
Mats kan också sägas återvända till gamla jaktmarker. I hans fall innebär nämligen den nya befattningen att han sluter en cirkel. För mer än trettio år sedan startade han sin karriär på OKG som stationstekniker på O1.

- Jag har därmed varit engagerad i såväl driften av denna anrika anläggning som vid moderniseringen av den kring millennieskiftet och nu dess nedmontering. Vi kan alltså nästan sägas vara lite sammansvurna …

Efter att de avslutande frågorna till Mats och Andreas ställts säger de arbetsroterande kollegorna till varandra med en mun:

- Lycka till!