Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Kärnkraftens hjältar – med sikte på framtiden

Publicerad
20 januari 2021

Precis när pandemin tog fart i mars 2020 började Malin Klintefjord och Veronika Ljungfelt sina traineetjänster inom kärnkraften på Uniper. Det har inneburit utmaningar, men också unika möjligheter för två skarpa kärnkraftskompetenser.

Som ett led i att säkra kompetensutvecklingen inom kärnkraften, startade i våras kärnkraftsindustrin i Norden – Uniper, Vattenfall, Fortum och TVO – ett gemensamt traineeprogram under namnet Nordic Nuclear Trainee Program. Ett 15-tal nyutexaminerade högskole- och universitetsstudenter, eller sedan tidigare examinerade ingenjörer/tekniker, kommer i detta program få chansen att under 15 månader få högkvalificerad handledning vid någon av kärnkraftsbolagens olika anläggningar i Sverige. Under denna tid ingår två rotationer, en internt på det bolag man är anställd, och en på något av de andra bolagen.

Tanken var att redan från start ha gemensamma träffar inom gruppen, men pandemin satte käppar i hjulen. Malin Klintefjord, som är anställd på Sydkraft Nuclear Power och arbetar med nedmonterings- och slutförvarsfrågor ur ett tekniskt perspektiv, berättar:

– Jag började den 9 mars, och hann vara på kontoret en vecka innan vi blev hemskickade. Vi skulle egentligen haft vår första träff inom traineeprogrammet den 16 mars, men den blev framflyttad till augusti. Men det var ju inte möjligt att ses fysiskt då heller, så då började vi med digitala träffar. Nu är planen att vi ska ses i februari, men det återstår att se om det är möjligt.

Att påbörja sin traineetjänst under en pågående pandemi har varit en utmaning, men också inneburit vissa andra fördelar, menar Malin.

– Det har varit utmanande att sätta sig in i verksamheten utan att få se anläggningarna, men samtidigt har jag kunnat vara med i fler digitala möten och på det sättet ”träffat” kollegor som jag kanske inte annars hade träffat. Men jag ser fram emot när jag kan åka ut och träffa mina kollegor på riktigt på de olika sajterna.

Veronika Ljungfelt anställdes i mars på OKG och arbetar med reaktorsäkerhet på avdelningen för reaktorsäkerhet och tvärteknik. För henne har mjukstarten inte bara varit negativ, utan den har erbjudit unika möjligheter att sätta sig in i verksamheten.

– Jag hade såklart sett fram emot traineeprogrammet och få möta alla de andra. Men jag kom ganska färsk från min utbildning, och det har på ett sätt varit bra att jag i lugn och ro har kunnat sätta mig in i verksamheten från grunden. Jag har trots pandemin kunnat vara mycket ute i anläggningen och fått bred kännedom om den. Det tror jag att jag kommer ha stor nytta av i resten av traineeprogrammet. Inte minst tänker jag att jag på ett annat sätt kan bidra med erfarenhetsutbyte med de andra i programmet, nu när jag själv fått mycket djupare kunskap än vad som kanske hade varit möjligt om jag inte fått denna tiden att lära mig allt från grunden.

Kort om Malin Klintefjord

Malin Klintefjord

Malin är utbildad civilingenjör i teknisk fysik vid Chalmers. Efter sommarjobb på Cern inom experimentell partikelfysik blev hon kontaktad av en forskargrupp vid Oslo Universitet, och doktorerade där i experimentell kärnfysik. Efter att Malin doktorerat ville hon applicera sina kunskaper på något samhällsnyttigt, och startade en postdoc-tjänst i tillämpade kärnfysik vid KTH, där hon undersökte metoder att detektera uran och plutonium i nukleärt ickespridningssyfte. Efter det gick flytten till Skåne och Uniper, där Malin såg en unik möjlighet att med sin spetskompetens få jobba med kärnfysiska frågor på ett samhällsnyttigt plan.

På fritiden är Malin en löparnörd, och har bland annat sprungit Disney World Marathon iförd Mimmi mus-dräkt.

Kort om Veronika Ljungfelt

Veronika Ljungfelt

Veronika är civilingenjör i teknisk fysik, utbildad på KTH. Under utbildningen tänkte hon först välja kärnenergiteknik som sin mastersfördjupning, men var osäker på om hon var beredd att rent geografiskt flytta till någon av de platser i Sverige där kärnkraften erbjöd jobb. Det slutade med att hon valde matematik som sin mastersinriktning. Men så ville ödet att hon trots allt skulle flytta till Kalmar, och då valde Veronika att söka sig till OKG, och till det då nystartade traineeprogrammet.

På fritiden hänger Veronika mycket i stallet. Hon har fem islandshästar och tillsammans med sin mamma sysslar hon med avel av dessa fina hästar.