Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Innovation och framdrift i reaktorhallen

Publicerad
9 oktober 2020

Med hjälp av sprillans ny utrustning har ett av underhållsstoppets spännande arbeten nu rotts i hamn – nämligen rengöringen av reaktortankbotten. Den nya tekniken för att rengöra reaktortankbotten är ett led i att på sikt få bort bränsleskador och därmed en viktig åtgärd för bättre renhet i systemen. Arbetet genomfördes under drygt tre dygn i ett tätt samarbete mellan OKGs reaktorhallspersonal och leverantörens operatörer, med ett utfall som motsvarade förväntningarna.

Efter drygt ett år av intensivt arbete, innovationskraft och samarbete mellan FORCE Technology A/S och medarbetare från reaktorunderhåll på OKG var det under underhållsstoppet upp till bevis för den nya utrustningen som möjliggör rengöring av reaktortankbotten. Det unika med utrustningen är att den når ner till reaktortankbotten utan att kräva förflyttning av andra interna delar – ett tillvägagångssätt som minskar såväl kostnader som tidsåtgång och de tekniska riskerna avsevärt.

Den stora utmaningen i projektet har varit att säkerställa en sund konstruktion som minimerar riskerna för till exempel fastkörning, eftersom den komplexa miljön kräver stor precision på utrustningen. För att säkerställa rätt precision byggdes det hos leverantören en demonstrationsmodell i fullskala av en sektion av tanken, från härdgaller ner till botten, för att kunna testa designprincipen och alla funktioner så verklighetstroget som möjligt.

När arbetet nu genomfördes fördes två master ner från härdgallret för att dockas fast i varsitt bränsleelementsläge genom vilka två slangar försedda med kamera och sugmunstycke kunde föras in och ut på ett säkert sätt. Genomförandet löpte på som planerat och Niklas Eriksson, projektledare, menar att det inte hade varit möjligt utan det enträgna arbete och innovationskraft som såväl OKGs personal som leverantören har visat prov på.

- När utrustningen väl var på plats i reaktorhallen jobbade alla mot samma mål: Genomför en säker och effektiv rengöring av reaktortankbotten! säger Niklas. Där gjorde leverantörens operatörer ett gediget jobb tillsammans med OKGs reaktorhallspersonal.

Vid avetableringen av utrustningen lyftes drygt ett ton kontaminerad utrustning upp ur tanken, vilket krävde ett intensivt samarbete mellan operatörer, hallpersonal, strålskydd och sanerare för att det skulle kunna göras säkert och effektivt.

- Ett kvitto på det goda samarbetet är att arbetet löpte på enligt plan utan några incidenter, avslutar Niklas.

Utrustningen kommer nu att förrådsläggas på OKG inför nästa rengöringskampanj som planeras till underhållsstoppet år 2023. Även demonstrationsmodellen kommer att levereras till OKG för att utgöra träningsanläggning inför framtida rengöringskampanjer.