Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

IAEA besöker OKG

Publicerad
29 augusti 2022

Den 30 augusti genomför International Atomic Energy Agency (IAEA) en så kallad Pre SALTO på OKG och O3. Det är en granskning som pågår i nio dagar och omfattar säkerhetsaspekter inom sex olika områden kopplade till åldrings- och drifttidsförlängning av O3. Ytterst handlar det om att O3 ska göra fossilfri nytta i minst 60 år.

- OKG har satt ihop ett lag för de olika områdena som möter upp IAEA:s team, säger Tommy Holm, TSK, som är sammanhållande och IAEAs kontaktperson på OKG beträffande granskningen (Host Peer). Han fortsätter:

- IAEA-teamet anländer den 29 augusti och dagen efter sker ett så kallat Entrance Meeting. Sedan påbörjas intervjuer med våra representanter. Onsdagen den 7 september hålls ett avslutningsmöte, där IAEA gör en muntlig presentation och lämnar över en skriftlig rapport såväl till SSM som OKG:s ledning.

SALTO står för Safety Aspects of Long Time Operation. Den genomförs av IAEA på uppdrag av en medlemsstat i syfte att få en utvärdering gällande om en anläggning motsvarar IAEA:s standardnivåer. Bakomliggande anledningar till en SALTO-granskning kan exempelvis vara att få förbättringsrekommendationer, för att ge personal möjlighet att diskutera metod och praktik med erfarna experter, för att stödja licensiering beträffande drifttidsförlängning med mera. Anläggningsägare kan också begära en eller flera pre SALTO för att få en avstämning i sitt arbete, vilket är fallet för OKG och O3.

OKG


Omfattande projekt
På OKG pågår sedan flera år ett projekt som arbetar med att säkerställa att O3 är anpassad för långtidsdrift. Det finns också en tydlig förankring i linjeorganisationen för LTO (Long Time Operation) i form av enhet TS (Teknik, system och anläggningsutveckling), som samlar och hanterar ingående frågeställningar. På OKG är denna hantering samlat i ett åldringsprogram som samordnar olika planerade aktiviteter, allt från förebyggande underhåll till obsolescens (teknologisk åldring).

- Projektet har gjort och gör ett otroligt omfattande arbete. Exempelvis har programmet för åldringshantering anpassats för att motsvara aktuella föreskrifter och i samband med detta leverera så kallade GAP, det vill säga identifierade förbättringsområden till organisationen. Vidare har den konstruktionsdatabas som används anpassats för att kunna samla all information om åldringshanteringen på ett enda ställe, säger Tommy Holm. 

Olika områden för längre drift
Granskningen är indelad i olika områden utifrån de guidande dokument och standarder som IAEA satt upp och områdena granskas av externa och tillfälligt kontrakterade experter från andra anläggningar. I IAEAs team ingår också en Team Leader och Deputy Team Leader som är IAEA-anställda.

- Det är mycket värdefullt för OKG att granskningar genomförs av både WANO och IAEA för att få underlag för förbättringsarbetet. Vid en tidigare granskningen fick vi förbättringsförslag som var jämt spridda över de olika områdena och det ska bli intressant och se var vi förbättrat oss och var vi behöver arbeta mer med, avslutar Tommy Holm.