Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Från tryckt veckotidning till digital portal

Publicerad
11 februari 2020

Interntidningen Kärnpunkten var ursprungligen den huvudsakliga interna nyhetskanalen med veckovis utgivning. I takt med att IT-miljön utvecklades kom intranätet att fylla den funktionen och interntidningen blev i högre grad en kanal för fördjupad information med möjlighet att förstärka företagskulturen. Successivt förändrades därmed utgivningsfrekvensen och på senare år har Kärnpunkten fungerat som ett magasin med utgivning varannan månad.

Digitalisering ger nya möjligheter

Från början var Kärnpunkten en tryckt tidning, men sedan ett år tillbaka ges den endast ut i digitalt format. Detta kan ses som början på en anpassning till de nya förutsättningar som ges i ett kommunikationslandskap baserat på de möjligheter som skapas genom de sociala medierna. Där är videoklipp viktiga ingredienser för att underlätta för oss att ta till oss information. Idag förstärks OKGs interna nyhetsinformation på Kärnan ibland genom produktionen av korta videosekvenser. Ambitionen är att även den mer fördjupande information som Kärnpunkten svarar för redan i början av nästa år ska kunna delges via en kombination av filmat, fotograferat och skrivet material.

Kärnpunktenmaterialet kommer med andra ord att bibehålla dagens innehållsmässiga karaktär, men nuvarande tjugofyrasidiga magasinsformat med fastställda utgivningstillfällen överges till förmån för ett inläggskoncept inspirerat av sociala medier. Varje ny enskild artikel kommer alltså att publiceras löpande och marknadsföras via de olika informationskanaler som står till buds. Exponeringen av vart och ett av materialen ska locka läsarna att klicka sig in i en portal på OKGs hemsida, www.okg.se, där innehållet samlas i en portalstruktur. Denna bär givetvis namnet Kärnpunkten och portalen fyller med sitt fördjupningsmaterial därmed fortsatt en funktion i ett totalt informationsflöde

Kontaktinformation

Kommunikation & Samhällskontakt, Presstjänst