Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Efterlängtat startskott

Publicerad
19 december 2019

De senaste åren har det pågått ett intensivt arbete på OKG gällande förberedelser inför nedmonteringen av Oskarshamn 1 (O1) och 2 (O2). Framför allt har det varit ett administrativt arbete men nu är det till slut dags för lite mer operativt arbete.

I januari 2020 går startskottet för den storskaliga nedmonteringen på O1 och O2, men för att detta skulle kunna förverkligas var det en stor mängd arbeten som först skulle klaras av. Organisationen har tre intensiva år bakom sig som bland annat inneburit att alla tillstånd skulle komma på plats, en strategi för hur nedmonteringen skulle utföras har slagits fast och dessutom alla förberedande operativa uppgifter såsom bränsletransporter, avställning av system samt kapning av interndelar på både O2 och O1. Och med alla förberedande pusselbitar på plats är det dags för turbinerna!

Stort fokus på turbin

Återigen, som med den största delen av avvecklingen, sker detta i samarbete med Barsebäck. Ett första gemensamt turbinkontrakt tecknades med Delite i december, och redan i mitten av januari kommer det att börja tillämpas.

– Vi har delat upp nedmonteringen av turbinerna i två delar. Först ut är det som vi kan friklassa, det vill säga generatorerna, generatorernas hjälpsystem samt ventildon och elmotorer, förklarar avvecklingschef Andreas Roos. Genom att börja med komponenter för friklassning riskerar vi inte att de blir kontaminerade av andra komponenter, samt att vi ges möjlighet att testa vår friklassning storskaligt.

Nästa steg i nedmonteringen, vilket innefattar resten av turbinsträngen, kommer att påbörjas under tredje kvartalet nästa år och pågår året ut. Nedmonteringen av turbinerna på O1 och O2 kommer delvis att ske parallellt. De demonterade komponenterna ska sedan skickas till Cyclife där de antingen friklassas eller smälts.

– Nu går vi in i en fas där vi kommer att ha nya firmor som arbetar hos oss, firmor som aldrig innan varit verksamma på ett kärnkraftverk. Därför är det ännu viktigare att vi har fokus på arbetsmiljön för att undvika eventuellt tillbud och olyckor. Vi kommer till exempel ha ännu mer folk ute vid arbetsplatserna och ha tätare uppföljningar, berättar Andreas.

Ännu mer förberedelser

Under hösten 2020 är det planerat att utbyggnationen av LLA (lagringsbyggnad för lågaktivt avfall) ska starta. Förberedelserna har pågått under stor del av 2019, med beredning av marken i form av sprängning av berg och asfaltering. Innan byggnationen kan påbörjas måste dock alla tillstånd vara klara och där återstår bland annat att myndigheten ska godkänna en uppdaterad säkerhetsredovisning.

– Under 2020 kommer vi även att behöva påbörja förberedelserna inför nedmonteringen av O2 inneslutning som är tänkt att starta 2021. Nästa år kommer det att vara upp till bevis, vi måste nu visa i verkligheten att vi klarar av att leverera både enligt tidsplan och inom
budget, men framför allt att vi kan göra det på ett säkert sätt! avslutar Andreas.